Kardinaal Danneels 'probeerde zaak Vangheluwe nooit in doofpot te steken'

© photo news

© photo news

1 / 2

Kardinaal Godfried Danneels heeft nooit geprobeerd de zaak Vangheluwe in de doofpot te steken. Hij weet niet waarom priester Rik Devillé het tegendeel beweert en lijdt dan ook zeer onder de beschuldigingen aan zijn adres. Dat heeft de kardinaal zaterdag zelf verklaard.

ivb

'Ik heb nooit ook maar een schijn van een poging ondernomen om het misbruik door bisschop Roger Vangheluwe in de doofpot te steken of er de mantel van geheimhouding over te gooien', zo heeft kardinaal Danneels zaterdagnamiddag verklaard op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie.

De prelaat blijft erbij dat hij voor begin april 2010 niet op de hoogte was van de feiten. Pas op dat moment heeft hij de Brugse bisschop, diens slachtoffer en familie ontmoet voor een vertrouwelijk gesprek, aldus Danneels.

Kardinaal Danneels verklaart dat hij in de jaren negentig niets gehoord heeft over het misbruik door monseigneur Vangheluwe. 'Ik kan me een dergelijk gesprek niet herinneren en het zou me verwonderen dat ik aan zo'n melding geen aandacht zou besteed hebben of het zou vergeten zijn. Ik heb er ook geen schriftelijk document over gevonden.'

Ontmoeting met familie

Volgens Danneels vernam hij pas begin april 2010 het misbruik, uit de mond van de Brugse bisschop zelf. 'Hij vroeg me namens de familie dat ik hen samen met de bisschop en het slachtoffer zou ontmoeten, vertrouwelijk. Dat heb ik dan ook gedaan.'

'Er zijn meerdere oplossingen mogelijk voor dergelijke feiten', zei de kardinaal. 'Men kan naar het gerecht stappen, naar een kerkelijke instantie gaan, de interdiocesane commissie contacteren of men kan proberen tot verzoening en onderlinge overeengekomen genoegdoening te komen.'

'Aan het eind van dat gesprek had ik de indruk dat een tweede ontmoeting nodig was en dat iedereen daarmee akkoord ging', aldus de Danneels.

De kardinaal zou dan gewacht hebben op een teken van de familie maar dat kwam er niet. Het slachtoffer stapte naar de interdiocesane commissie, waarop bisschop Vangheluwe ontslag nam.

Het doel van de bijeenkomst met het slachtoffer en de familie was net dat er zou geprobeerd worden tot een besluit te komen waarmee iedereen akkoord kon gaan, aldus de kardinaal. 'Ik dacht dat ik in dat vertrouwelijk stadium niet het recht had iets over het misbruik te melden aan derden. Ik heb enkel, misschien uit een al te genereuze en wat onnadenkende hulpvaardigheid, een dienst willen bewijzen aan de bisschop en diens familie. Misschien had ik dat moeten weigeren maar ik had niet verwacht dat die ontmoeting als wapen tegen mij zou gebruikt worden.'

LEES OOK

Nu in het nieuws