Van Parys: 'Nam beslissing vóór de komst van Torfs'

© photo news

Aftredend CD&V-senator Tony Van Parys zegt zijn beslissing om uit de nationale politiek te stappen, genomen te hebben voor de komst van Rik Torfs. Toch waarschuwt hij voor 'witte konijnen' en vraagt hij om meer respect.

loa

Partijen kunnen het best omzichtig omgaan met het parachuteren van nieuwkomers bovenaan de verkiezingslijsten, want dat gaat toch wel wat voorbij aan het respect voor hun parlementsleden. Zo verwoordde Van Parys zijn mening over het aantreden van BV's op de kieslijsten.

Vorige week raakte bekend dat professor kerkelijk recht Rik Torfs de tweede plaats krijgt op de Senaatslijst van CD&V. Met ook voorzitster Marianne Thyssen bovenaan die lijst, maakt de komst van Torfs het voor sommige christendemocratische senatoren erg moeilijk om op 13 juni opnieuw verkozen te raken.

'Aantal dingen doen nu ik dat nog kan'

Toch nam Van Parys zijn beslissing om op te stappen naar eigen zeggen al vóór de overstap van Torfs wereldkundig werd gemaakt. Bovendien had Van Parys een verkiesbare plaats, benadrukte partijwoordvoerder Luk Vanmaercke. 'En als hij die wil, kan hij die nog altijd krijgen.'

De 59-jarige Van Parys zegt de overstap te hebben gemaakt omdat hij nog een aantal dingen zou willen doen 'nu ik dat nog kan'. Al liggen die wel in lijn met zijn parlementaire werk. Zo wil zich verder gaan bezighouden met het probleem van de strafuitvoering, en blijven zoeken naar 'de juiste reacties op crimineel gedrag'. Dat wil hij gaan doen 'van onderuit, vanuit commissies die daartoe de nodige druk kunnen uitoefenen'.

Tot slot benadrukt Van Parys nog dat hij lid blijft van CD&V en ook zijn ambt in de gemeenteraad van Gent zal blijven uitoefenen.

Lees ook

Nu in het nieuws