'Vlaamse regering moet nog deze legislatuur belastingen innen'

Bron © belga
Bart Tommelein en Dirk Van Mechelen (Open VLD) hebben een voorstel ingediend om de Vlaamse regering te verplichten voor het einde van de legislatuur in te staan voor de autonome inning van de eigen belastingen.

Momenteel staat de federale overheid grotendeels in voor de inning van de Vlaamse belastingen wat bijzonder ontransparant is. De Open VLD-parlementsleden willen met hun voorstel de bestaande fiscale mogelijkheden voor Vlaanderen maximaal invullen.

Volgens Van Mechelen vertoont de Vlaamse regering inzake fiscale autonomie onvoldoende daadkracht. 'Het getuigt van bijzonder weinig ambitie op het vlak van fiscale autonomie om enkel uit te voeren wat tijdens de vorige legislatuur werd beslist. Bovendien slaagt men hierin zelfs niet gezien de invoering van de autonome inning van de verkeersbelasting met een jaar moet worden uitgesteld'.

Daarnaast is het fundamenteel voor een democratische rechtstaat dat het bestuursniveau dat de belastingen oplegt ook instaat voor de inning. Als de Vlaamse regering zelf haar eigen belastingen int, zal ze ook sneller kunnen beschikken over haar middelen.

Ook de Vlaamse burger zal dit merken in zijn portefeuille, aldus Tommelein. 'Wie na de aankoop of verkoop van een woning registratierechten moet terugkrijgen, kijkt tegen lange wachttijden aan. In sommige gevallen lopen die op tot twee jaar. Als we de inning in eigen beheer nemen kunnen we de mensen sneller en efficiënter bedienen', stelt Tommelein.

Door llo
AANGERADEN