Staande ovatie voor bisschop De Kesel en kardinaal Danneels

Bron © belga
Monseigneur Jozef De Kesel is zaterdag in de Sint-Salvatorskathedraal aangesteld tot 26ste bisschop van Brugge. Hij is de opvolger van Mgr. Roger Vangheluwe die ontslag nam na zijn bekentenis van kindermisbruik.

De aanstelling van De Kesel gebeurde onder massale belangstelling. In de kathedraal volgden ruim 1.500 gelovigen de dienst. Naast applaus voor de nieuwe bisschop was er ook hevig handgeklap voor kardinaal Godfried Danneels.

De kerkdienst begon met de voorlezing van de aanstellingsbrief van paus Benedictus XVI. Hij benoemde de nieuwe bisschop omwille van zijn 'alom erkende gaven en niet geringe pastorale ervaring'. Tijdens zijn homilie ging de nieuwe Brugse bisschop dieper in op zijn opdracht. 'Dat is het evangelie bekend maken. Iets waarin de kerk niet altijd slaagt.'

Daarenboven verwees hij naar de geloofwaardigheid die sterk is aangetast. Hij pleitte daarom voor bescheidenheid en nederigheid. 'De tijd van het roemen op zichzelf is voor de kerk voorbij. De kerk moet terug naar het essentiële en mag zich nooit hooghartig gedragen, niet heersend maar dienend', preekte Mgr. De Kesel.

Tijdens de dienst werd gebeden voor de nieuwe bisschop maar ook voor de slachtoffers van onrecht, misbruik en uitsluiting.

Op het einde, toen De Kesel zijn dank uitte voor onder meer kardinaal Danneel, kreeg die een luid applaus en staande ovatie.

Het bisdom Brugge heeft volgens vicaris Koen Vanhoutte 'een nieuwe herder die inspirerend moet zijn tijdens de herbronning en bekeringsperiode die de kerk nodig heeft.'

 

Door sdg
AANGERADEN