Brugse bisschop schrijft brief aan leerkrachten

Bron © belga

Jozef De Kesel Foto: belga

BRUGGE - De bisschop van Brugge, Mgr. Jozef De Kesel, heeft een brief geschreven aan alle godsdienstleerkrachten in zijn bisdom. In zijn brief roept De Kesel op om het lijden van de slachtoffers van seksueel misbruik ernstig te nemen.

'Luisteren naar hen die zoveel geleden hebben. Dat is nu wel het eerste wat moet gebeuren. De pijn en de ontreddering moeten groot zijn als men zo iets als kind meemaakt. (...) Maar het ergste wat je dan overkomt, is dat je lijden zelfs niet erkend wordt, dat het niet ernstig genomen wordt.'

'Het is waar dat de feiten waarover het gaat zich grotendeels in de zestiger en zeventiger jaren hebben afgespeeld. Maar de gevolgen voor de slachtoffers kunnen duren tot op vandaag', schrijft De Kesel.

'Hulp en begeleiding'

De bisschop van Brugge roept de verantwoordelijken voor het schoolpastoraal op, een luisterend oor aan te bieden aan slachtoffers. 'Dikwijls hebben ze (de slachtoffers, red.) blijvende hulp en begeleiding nodig. Niet alleen onontbeerlijke professionele hulp, maar ook een luisterend oor en een meevoelend hart vanwege ons, vanwege de Kerk. Juist daar ligt onze eerste opdracht'.

De Kesel zegt in zijn brief ook dat elke zorg voor het imago van de kerk misplaatst is in vergelijking met het leed van slachtoffers. Hij vindt ook dat enkel justitie te oordelen heeft over misdrijven.

Opletten voor misbruik

Tenslotte vraagt De Kesel godsdienstleerkrachten ook op hun hoede te blijven voor machtsmisbruik.

'Pastorale verantwoordelijkheid betekent dat men gezag uitoefent. Maar het is niet goed als gezag zich tegenover niets of niemand moet verantwoorden.'

Door rbo
AANGERADEN
Meest recent