Ivo Belet (CD&V) wil dat commerciële en publieke media meer samenwerken

© images.google

Om tegemoet te komen aan de problemen waar zowel de openbare omroepen als de andere mediaspelers mee worden geconfronteerd, zouden die verschillende media moeten worden aangemoedigd om veel meer samen te werken. Dat zegt europarlementslid Ivo Belet (CD&V).

kld

Belet stelde maandagavond in het Europese Parlement in Straatsburg een verslag over het onderwerp voor. 'Door inhoud en technologie te delen, kunnen publieke omroepen partner in plaats van concurrent zijn van de printmedia', meent Belet.

'In de huidige, snel veranderende mediacontext worden de openbare omroepen, en met hen vele andere mediaspelers, met tal van problemen geconfronteerd', zegt Belet.

Zo komt de rol van de openbare omroepen - en andere media - in veel gevallen onder druk te staan door de digitalisering en het uitgebreide aanbod dat ermee gepaard gaat, vindt hij. Bovendien is het concept publieke omroep niet in alle lidstaten even goed ingeburgerd en daardoor vaak onvoldoende gefinancierd.

'Als de openbare omroepen hun taak niet meer naar behoren kunnen vervullen, komt het 'duale systeem' in gevaar dat voor een goede balans zorgt tussen openbare en commerciële omroepen.'

Een ander probleem is het kosteloos online aanbieden van nieuwscontent door publieke omroepen, vaak tot ongenoegen van de commerciële mediabedrijven.Belet weet dat voor al die problemen geen eenvormige oplossing bestaat, daarvoor zijn de verschillen tussen de lidstaten te groot. Wel zou een betere samenwerking tussen publieke en privémedia in bepaalde gevallen een oplossing kunnen zijn, luidt het.

Aangeboden door onze partners

Lees ook