Renovatie museum voor Schone Kunsten duurt drie jaar langer dan verwacht

De renovatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) die in september 2011 start, zal pas in het najaar van 2017 klaar zijn en niet in 2014 zoals eerder meegedeeld. Dat komt door enkele onvoorziene complicaties die tijdens de vooronderzoeken aan het licht kwamen.

llo

De verbouwing en uitbreiding van het negentiende-eeuwse museum op het Antwerpse Zuid is een complexe zaak. Uit verschillende vooronderzoeken blijkt dat de asbestsanering ingrijpender zal zijn dan voorzien. De grondboringen geven dan weer aan dat de ondergrond van het museum minder stabiel is dan werd aangenomen. Een oplevering van het gebouw in 2014 wordt daardoor onmogelijk. Nu duidelijk is dat de renovatie langer zal duren, zal het museum de volgende jaren ook een aantal tijdelijke tentoonstellingen presenteren op externe locaties.De renovatie van het museum verloopt in twee fasen. De eerste fase, die in september 2011 start, omvat sloopwerken, asbest- en installatieverwijdering en het bouwen van een nieuw depot. De tweede fase omvat het invoegen van nieuwe installaties, het vernieuwen van het dak, het herstel van de oorspronkelijke museumroute en de uitbreiding van het museum door extra verdiepingen te bouwen in de vier grote patio's.Het kostenplaatje van de renovatie bedraagt 44 miljoen euro en wordt volledig gedragen door de Vlaamse Gemeenschap. De langere duur van de werken mag geen invloed hebben op de kostprijs.

Aangeboden door onze partners

Lees ook