Roken verdwijnt in België tegen 2051

© Pol De Wilde - Corelio

Tegen 2051 zullen in België nauwelijks nog rokers te vinden zijn. Dat zegt Citigroup als het percentage volwassen rokers verder blijft afnemen zoals dat sinds de jaren zestig begon. De bank adviseert haar beleggers om hun aandelen in de tabaksindustrie voorlopig te houden, zo staat in de weekendeditie van de Britse krant

The Telegraph

te lezen.

sdg

Citigroup voorspelt dat over vijftig jaar nauwelijks rokers overblijven in de ontwikkelde landen. In Australië verwacht de groep dat er over pakweg zeventien jaar geen rokersmarkt meer zal zijn. Voor België, met twintig procent volwassen rokers, heeft de tabaksindustrie nog veertig jaar respijt. Gelijkaardige voorspellingen zijn er ook voor Nederland. Duitsland en Frankrijk ontspringen de dans, voor Frankrijk wordt roken vanaf 2118 een zeldzaamheid en voor Duitsland vanaf 2280. Dat het percentage rokers in de westerse wereld in rechte lijn blijft dalen ligt volgens de analisten aan een rookverbod, een stijgend bewustzijn van de gezondheidsrisico's, verhoogde taksen en de verplichte aanpassing van verpakkingen.Citigroup berekende wat de gevolgen van het afnemend roken in de westerse wereld betekent voor de takaksindustrie. Die zal in de toekomst vooral haar pijlen op ontwikkelingslanden moeten richten, al worden er tot 2020 nog steeds stijgende winstcijfers in het Westen verwacht. Citigroup verlaagde haar beleggersadvies wel van 'buy' naar 'hold'.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten