Groen! hekelt terugvorderen schooltoelagen

Groen! noemt het systeem waarbij schooltoelagen worden teruggevorderd bij gevallen van hardnekkig spijbelen 'onrechtvaardig'. Zo worden gezinnen die het financieel al moeilijk hebben extra gestraft, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Zij pleit voor een meer preventieve aanpak.

llo

Leerlingen die twee schooljaren op rij meer dan 30 halve dagen problematisch afwezig zijn of 15 opeenvolgende kalenderdagen niet in een school zijn ingeschreven, moeten hun schooltoelage terugbetalen. Die maatregel is bedoeld om de regelmatige aanwezigheid van leerlingen op school te bevorderen.Uit de cijfers blijkt dat er op die manier in de periode 2008-2010 351 schooltoelagen werden teruggevorderd. Groen!-politica Meuleman noemt het systeem echter 'onrechtvaardig'. 'Enkel die leerlingen die recht hebben op een schooltoelage, en dus per definitie uit gezinnen komen die zich al in een financieel precaire situatie bevinden, worden op die manier financieel gestraft. Voor leerlingen die geen aanspraak kunnen maken op een schooltoelage, is er geen financiële sanctie aan spijbelen verbonden', stelt Meuleman.Meuleman twijfelt aan de effectiviteit van de maatregel. 'Een financiële sanctie na twee jaar, als het spijbelgedrag al volledig is ontaard, heeft weinig zin en zal een spijbelaar niet op andere gedachten brengen", luidt het.De Groen!-onderwijsspecialiste pleit daarom voor een "preventief, geïntegreerd beleid op maat van de leerlingen', waarbij dan zowel de leerlingen als de scholen en de ouders actief betrokken worden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten