Belgische slachtoffers seksueel misbruik dagvaarden Vaticaan

Bron © belga

Foto: photo news

Over een tweetal weken zullen advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche, die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk vertegenwoordigen, het Vaticaan dagvaarden. Dat zegt meester Van Steenbrugge maandag.

"De dagvaarding ligt klaar; we wachten alleen nog op enkele elementen uit het gerechtelijke dossier in Brussel."

Van Steenbrugge en Mussche zullen de Heilige Stoel dagvaarden voor "onzorgvuldig en zelfs bewust foutief gedrag". "De pauselijke autoriteit deed niets met meldingen van seksueel misbruik. Ze vaardigde integendeel richtlijnen uit om het stilzwijgen te bewaren", zegt Van Steenbrugge. "Wie niet wilde meewerken aan die doofpot, werd geëxcommuniceerd."

De advocaten moeten de formele goedkeuring krijgen van de 74 slachtoffers die ze zullen vertegenwoordigen, maar die procedure zou zo goed als rond zijn. Het precieze waar en wanneer van de collectieve vordering is nog onduidelijk.

De slachtoffers willen in eerste instantie dat de kerkelijke autoriteit erkent dat ze in de fout is gegaan. "Het is evenwel ook de bedoeling om een schadevergoeding te krijgen." Volgens Van Steenbrugge hoeft het verjaringsrecht in de burgerlijke procedure een schadevergoeding niet uit te sluiten.

Van Steenbrugge en Mussche laten zich inspireren door een gelijksoortige "class action" in de Verenigde Staten.
 

Door bvb