naar ‘Remember Me’ van David Harkins – Tom Lanoye

LETTERLIJK. Hoe gij aan mij moet peinzen - zes lessen in herdenking

Toen in 2002 de Britse 'Queen mum' overleed, las haar dochter - de huidige koningin - bij de uitvaart een gedicht van David Harkins. Omdat hij haar als onze eigen, Antwerpse 'queen mum' beschouwt, maakte Tom Lanoye er een Nederlandse bewerking van voor de uitvaart van La Esterella.

Vergiet als ik zal zijn vergaaneen traan of twee, meer niet.Maar glimlach zelfs in uw verdrietomdat ik heb bestaan,en gij mij hebt gekend.

Sluit niet uw ogen om een godte smeken dat ik weer zou keren.Maar open ze en spied in ’t rond:geniet van alles wat ik achterliet

Voelt soms uw hart verlaten aanen leeg, omdat ge míj niet ziet?Vervul het dan met beelden vande liefdes die wij deelden.

Ge kunt elk nieuw begin vervloeken,ja enkel in ’t verleden leven —maar waarom niet al morgen zoekennaar een geluk dat ons ooit was gegund?

Ge kunt om mijn verdwijnen treuren,ge kunt verkommeren en kwijnen —maar mijn gedachtenis is meer gediend met een gezonde, trotse vriend.

Ge kunt uzelf in smart verliezen,ja alleman de rug toewenden —maar doe wat ik van u verlang:droog snel uw tranen. Lach. En stelu weer voor liefde open. Levenslang.

Aangeboden door onze partners

Lees ook