'Vangheluwe heeft weer veel schade aangericht'

De voormalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe heeft met zijn interview op VT4 opnieuw veel schade aangericht. Dat stelt de huidige bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, in een brief aan alle priesters, diakens en pastoraal verantwoordelijken in Brugge.

De Kesel wijst er in de brief op dat het Vaticaan Vangheluwe heeft opgeroepen zich terug te trekken en therapie te volgen. 'Zich terugtrekken is echter meer dan een louter fysieke en lichamelijke aangelegenheid', vindt De Kesel. 'Stilte is bij uitstek een geestelijke weg van bekering en inkeer. Die stilte is vorige week doorbroken, met alle gevolgen van dien.'

Het interview van de voormalige bisschop heeft volgens De Kesel opnieuw veel schade aangericht. 'Eerst en vooral bij de rechtstreeks betrokkenen, maar ook bij de kerkgemeenschap. Het gaat mij daarbij niet om ons imago, wel om onze geloofwaardigheid', schrijft de bisschop.

De Kesel wijst op het belang om het lijden van de slachtoffers te erkennen. 'Daarom is ieder vergoelijkend of minimaliserend spreken zo kwetsend en zo misplaatst.'

In de voorlaatste alinea hint de bisschop naar een gepastere straf door het Vaticaan. 'Ik hoop dat de verantwoordelijken in Rome de juiste beslissing zullen nemen', schrijft De Kesel. 'Dan kan ook ruimte vrij komen voor verwerking en heling bij alle betrokkenen.'
 

Door hrt
AANGERADEN
Meest recent