Vlaamse vrouwen in EP willen kernwapens weg uit Kleine Brogel

Europarlementsleden Marianne Thyssen (CD&V), Frieda Brepoels (N-VA), Annemie Neyts (Open Vld) en Kathleen Van Brempt (sp.a) roepen in een opiniestuk in De Morgen op tot de verwijdering van tactische kernwapens uit Kleine Brogel.

bvb

Met het opiniestuk scharen Thyssen en co zich achter Abolition 2000, de koepelorganisatie van alle nog bestaande vredesorganisaties en -bewegingen in België.

Het stuk werd naast Thyssen, Brepoels, Van Brempt en Neyts onder meer ondertekend door Louis Michel (MR), Ludo Abicht, Dirk Vandermaelen (SP.A), Marleen Temmerman (SP.A), voormalig senator Patrik Vankrunkelsven, Saïd El Khadraoui (SP.A, Nelly Maes (voorzitter Vlaams Vredesinstituut), Eva Brems (hoogleraar mensenrechten UGent en federaal Kamerlid voor Groen!),, Bart Staes (, Groen!), Wouter De Vriendt (Groen!).

Volgens de ondertekenaars moet er zo snel mogelijk werd worden gemaakt van de verwijdering van de kernwapens uit Kleine Brogel, een kernwapenvrij Europa tegen 2015 en een verdrag dat alle massavernietigingswapens verbiedt: naast de chemische en biologische, ook de atoomwapens.

Aangeboden door onze partners