Waalse onderwijsbonden protesteren tegen investeringen in voetbal

Drie Brusselse onderwijsvakbonden lanceren een oproep om woensdag in Brussel actie te voeren tegen de investeringen van de regering van de Franse gemeenschap in het voetbal.

"We weten nu waarom de regering geen geld meer heeft voor onderwijs. Ze verkoos 100 miljoen euro te ’investeren’ in het voetbal", zeggen de Brusselse afdelingen van de socialistische en christelijke onderwijsbonden.

Ze doelen daarmee op de voorstelling door minister André Antoine van zijn voetbalplan 2011-2015, waarin tot 2015 101,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt. Na de betoging op 5 mei in Luik, waarin 10.000 tot 12.000 leerkrachten meeliepen, is dat "een koude douche", vinden de bonden. De regering negeert volgens hen haar belofte om van onderwijs een prioriteit te maken.

Ze plannen woensdag om 13.00 uur een bijeenkomst aan het Vrijheidsplein in Brussel.
 

Door bvb
AANGERADEN
Meest recent