40 miljard dollar steun voor Egypte en Tunesië

De G8 wil veertig miljard dollar steken in de Arabische Lente. De groep van acht rijke landen wil de Arabische landen die het juk van hun autocratische regimes hebben afgeworpen op deze wijze helpen democratische hervormingen door te voeren.

bvb

Tunesië en Egypte kunnen de komende drie jaar volgens de slotverklaring van de G8-leiders, bijeen in de Normandische badplaats Deauville, aanspraak maken op de helft van dat bedrag. Dat moet worden opgebracht door ontwikkelingsbanken zoals de Europese Investeringsbank, die 3,5 miljard dollar bijdraagt.

Maar de G8 streeft er volgens een Franse ingewijde naar dat bedrag aan te vullen tot veertig miljard dollar door andere fondsen aan te spreken en steun te werven.

Tijdens de top in Deauville riepen de G8-leiders onder meer rijke Arabische landen op bij te dragen aan de hulp voor de haperende economieën van Egypte en Tunesië. De bevolking van die beide landen bevocht zijn vrijheid op een autocratische president, maar zag daardoor toeristen en investeerders wegblijven.

"We zijn erg tevreden met de zeer krachtige, heldere en precieze toezeggingen van de G8-landen en van financiële instellingen", reageerde de Tunesische minister van financiën Jaloul Ayed. Hij zei dat de ministers terzake elkaar komende maand ontmoeten om het hulppakket uit te werken. Tunesië had de G8 gevraagd om 25 miljard dollar voor de komende vijf jaar. Egypte zei voor het volgende begrotingsjaar nog ongeveer elf miljard dollar te missen.

De G8 wil met het hulppakket de ontluikende democratieën in het Midden-Oosten schragen en stimuleren hun economieën te openen. "Ons gezamenlijke doel is te verzekeren dat instabiliteit het proces van politieke hervormingen niet ondermijnt, en dat sociale samenhang en macro-economische stabiliteit gehandhaafd blijft" aldus de slotverklaring van de top. De steun van de G8 is gericht op ’passende hervormingsinspanningen’, maar de slotverklaring licht niet toe welke hervormingen dat zijn. Ook over de herkomst, verdeling en planning van de hulpgelden scheppen de G8 nog geen volledige duidelijkheid.

De leiders van de G8 willen ook de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWD) belasten met de wederopbouw in het Midden-Oosten. De EBWD werd ooit opgericht voor een vergelijkbare missie in Oost-Europa, nadat dat zich had afgekeerd van het communisme.

De verzameling rijke landen verklaarde voorts dat Moammar Kadhafi ’moet vertrekken’ omdat hij ’alle legitimiteit heeft verloren en geen toekomst heeft in een vrij, democratisch Libië’. Ook drongen ze er bij Syrië op aan dat het ’stopt geweld en intimidatie te gebruiken’ tegen de eigen bevolking.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten