Nieuwe regeling maakt meer studentenarbeid mogelijk

De Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden heeft dinsdag het wetsontwerp goedgekeurd dat de wetgeving voor studentenarbeid grondig vernieuwt. Morgen staat het op de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat.

jns

Vanaf 1 januari 2012 zullen studenten verspreid over het hele jaar tot 50 dagen arbeid kunnen presteren. Binnen de huidige regeling zijn dat maximaal 23 dagen in de zomerperiode en 23 dagen daarbuiten. Er kan ook gewerkt worden met een jaarcontract en het maximum van een 6-maandencontract geldt niet langer. De verschillende tarieven van solidariteitsbijdragen worden vervangen door één tarief van 8,13%.

Om na te gaan of het maximum van 50 dagen niet overschreden wordt, zullen student en werkgever voortaan een registratiesysteem kunnen consulteren waarin het aantal gepresteerde dagen bijgehouden wordt. De huidige ingewikkelde sanctionering voor de gezinsbijslagen bij overschrijding van het aantal gepresteerde uren wordt sterk vereenvoudigd: ouders zullen alleen de gezinsbijslagen voor het kwartaal in kwestie verliezen.'Win-winsituatie voor alle betrokkenen'

Volgens CD&V-senator Dirk Claes zorgt het nieuwe systeem voor de lang gevraagde vereenvoudiging en is het een win-winsituatie voor alle betrokkenen. 'Voor de student omdat hij een rechtszeker kader krijgt en samen met de werkgever digitaal kan controleren hoeveel van de 50 dagen er al werden gepresteerd; voor de werkgever omdat hij naast meer rechtszekerheid ook een flexibel systeem krijgt om studenten op piekmomenten doorheen het jaar in te zetten; en voor de ouders van de jobstudent die een duidelijke regeling krijgen voor de gezinsbijslagen en voor de overheid en de reguliere werkkrachten omdat deze regeling het zwartwerk bestrijdt', aldus Claes.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten