Aantal niet-Nederlandstalige werklozen Halle-Vilvoorde stijgt tot 55 procent

Bron © belga
HALLE / VILVOORDE - Van de werklozen in Halle-Vilvoorde was 55,7 procent eind september 2011 niet-Nederlandstalig. In 2003 bedroeg dat aantal nog 47 procent. Dat meldt Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) op basis van cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

Volgens Demesmaeker stijgt het aantal deelnemers aan de gratis lessen Nederlands intussen niet. Hij vindt het dan ook een goede zaak dat wie een taalopleiding Nederlands weigert, voortaan sneller wordt gesanctioneerd.

Vorig jaar vonden er twaalf transmissies plaats van de VDAB naar de RVA na weigering de opleiding Nederlands te volgen. Dat betekent dat in twaalf gevallen het dossier van de werkloze werd overgemaakt aan de RVA, die op zijn beurt een sanctie kan opleggen. Dit jaar gebeurden er nog maar vier transmissies.

'Sinds september 2011 wordt het weigeren van een taalopleiding nu echter ook beschouwd als het weigeren van een beroepsgerichte opleiding. Het weigeren is nu op zich voldoende voor transmissie', weet Demesmaeker. 'Minister Muyters wil daarmee anderstalige werklozen ertoe aanzetten Nederlands te leren. Ik ben blij met deze verstrenging en hoop dat deze maatregel de verfransing op de werkvloer kan terugdringen.'

Door bpr
AANGERADEN