Peeters wijst Van Mechelen terecht over rapport Gemeentelijke Holding

Foto: mhb

Vlaams minister-president Kris Peeters is het niet eens met de interpretatie van Dirk Van Mechelen (Open VLD) van het Rekenhof-rapport over de intekening van de Vlaamse overheid op het commercial paper van de Gemeentelijke Holding ter waarde van 40 miljoen euro.

 "Minister (van Financiën en Begroting) Muyters had evengoed 40 miljoen euro belastinggeld in brand kunnen steken", zegt Van Mechelen. "We wilden een structurele oplossing voor de Gemeentelijke Holding niet hypothekeren", reageert Peeters.

Toen de Gemeentelijke Holding in liquiditeitsproblemen kwam, koos de Vlaamse regering er volgens Peeters samen met de andere gewesten voor om een kortetermijnlening te verstrekken aan de Holding, "in plaats van de tijdrovende procedure om de waarborg te verhogen". Volgens Peeters heeft zijn regering willen vermijden dat een betaalprobleem bij de Gemeentelijke Holding reeds in mei rechtstreeks had kunnen leiden tot een val van Dexia Holding en Dexia Bank België.

Peeters ontkent dan ook dat het Rekenhof problemen heeft met het intekenen op het commercial paper ten belope van 40 miljoen euro. Dirk Van Mechelen leest dat anders.
"Een uitgifte van commercial paper door de Holding kon (...) niet worden beschouwd als een belegging met een minimaal risico", schrijft het Rekenhof volgens hem in zijn rapport.

Bovendien beschikte de regering niet over voldoende kasoverschotten om de belegging integraal te financieren en moest ze lenen om de risicovolle belegging te kunnen doen, argumenteert Van Mechelen. "Ook de doelstelling om enkel te beleggen in effecten met minimaal een A-rating werd met het commercial paper overboord gegooid.

De Gemeentelijke Holding beschikte niet over een A-rating. Kortom", vat Van Mechelen samen, "het Rekenhof is vernietigend over de beleidsbeslissing van de minister van Financiën en Begroting."

Peeters vindt niet dat zijn regering over de schreef is gegaan. Hij geeft wel toe dat het Rekenhof het ogenblik betwist waarop het Vlaams parlement in kennis moest worden gesteld over de intekening op het commercial paper.

Door wle
AANGERADEN
Meest recent