Rutten vindt uitspraken Magnette 'behoorlijk dom'

© Herman Ricour

Als lid van de regering zulke uitspraken doen, is behoorlijk dom. Zo reageerde Gwendolyn Rutten (Open VLD) in Terzake op de uitlatingen van minister Paul Magnette over Europa. Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) steunt de minister wel.

jvt

De procedure die door de Europese Commissie wordt gevolgd, is door de nationale parlementen gestemd, argumenteert Open VLD-Kamerlid Rutten. Ze noemt in die context de uitspraken van Magnette 'behoorlijk dom'. Bovendien vindt Rutten dat de Europese Commissie ons land tegemoetkomt.

Europarlementslid Van Brempt is het daar niet mee eens. 'De EU is erg kortzichtig. Alleen besparen is niet goed. Daarnaast moet er ook opnieuw geïnvesteerd worden, voor jobs en groei', zegt ze.

Van Brempt is blij dat minister Magnette daarop wees. Ze pleit daarbij voor een socialer Europa. 'Er zijn bikkelharde sancties om te besparen, maar niet armoede te bestrijden. Eigenlijk verdient Magnette daar steun voor', klinkt het.

Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette mocht in TerZake zijn standpunt over de Europese Commissie ook nog eens verduidelijken.'Europa moet adviseren en niet reguleren', stelde hij. Voor hem moeten de lidstaten de vrijheid hebben om Europese maatregelen te bekritiseren.

En dat doet hij dan ook. Door alleen te saneren zal Europa heel lang in een recessie blijven, stelt hij. Die mening grijpt hij ook niet zomaar uit de lucht. Volgens hem delen veel economen die mening. Het ontbreekt de EU ook aan democratische legitimiteit, herhaalde hij.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten