Ook Louis Michel wil Hongarije stemrecht bij EU ontnemen

© © Yves Herman / Reuters

Europees parlementslid Louis Michel (MR) vraagt dat de Europese Unie de procedure in gang zet die ertoe kan leiden dat Hongarije tijdelijk niet meer mag meestemmen in de Raad van ministers.

jvt

In de bevoegde commissie in het parlement laakte Michel de hervormingen die de onafhankelijkheid van verschillende democratische instellingen in Hongarije in het gedrang kunnen brengen.

'Wat in Hongarije gebeurt, is dramatisch voor het Europese project', oordeelt Michel. Hij vond dat onder meer de onafhankelijkheid van rechters, de onafhankelijkheid van de centrale bank, de persvrijheid en godsdienstvrijheid in gevaar wordt gebracht.

Concreet wil Michel dat artikel 7 van het Europees verdrag in werking wordt gezet. Een van de gevolgen daarvan kan zijn dat Hongarije in de Raad van ministers tijdelijk geen stemrecht meer heeft.

Onder meer het Europees Parlement kan voorstellen dat het bewuste artikel in te roepen. Volgende week krijgt het Parlement al die kans tijdens zijn plenaire vergadering in Straatsburg, maar mogelijk wordt eerst het rapport van de Europese Commissie over de geruchtmakende hervormingen in Hongarije afgewacht.

De socialistische, liberale en groene fractie in het parlement dreigen ermee artikel 7 in gang te zetten. De EVP-fractie, waar de Hongaarse regeringspartij Fidesz deel van uitmaakt, heeft zich nog niet in de zin uitgelaten.

LEES OOK

Nu in het nieuws