N-VA en Groen verzetten zich tegen versoepeling vossenjacht

Groen en N-VA verzetten zich tegen de versoepeling van de vossenjacht die de Vlaamse regering vrijdag heeft goedgekeurd. Vlaams N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker meent dat het besluit, waarvoor volgens hem geen rekening werd gehouden met adviezen van de Minaraad of met hoorzittingen in het Vlaams parlement, niet getuigt van goed bestuur.

bvb, edm

De Vlaamse regering besliste de vossenjacht onder strikte voorwaarden uit te breiden. Bedoeling is om de schade die aangericht wordt door de vossen, in te perken. 'De vos is een kippendief en een lastpost en dus wordt hij vogelvrij verklaard. Een goede vos, da’s een dooie vos. De jachtlobby mag van Joke (Schauvliege, de bevoegde Vlaamse minister, nvdr) voortaan in Vlaanderen het jaar rond op safari', hekelt Demesmaeker op zijn website.

Het is volgens de N-VA’er wetenschappelijke onzin te denken dat een versoepeling van de jacht op de vos iets oplost. Alleen een degelijke beveiliging biedt zekerheid dat kippen en ganzen veilig zijn. Als er vossenschade is, dan kan dat beperkt worden door doelgerichte beschermingsmaatregelen, niet door de vos vogelvrij te verklaren, zegt Demesmaeker.

'Jammer genoeg is er in deze legislatuur nog geen enkele stap vooruit gezet inzake natuur en biodiversiteit', schrijft Demesmaeker. 'Integendeel, het aankoopbeleid loopt achter, het bosareaal gaat achteruit in plaats van vooruit, poldergraslanden zijn nog steeds niet beschermd. De zinloze beslissing om de jacht op de vos te versoepelen, komt helaas boven dat povere traject. Joke, shame on you! ', besluit de N-VA’er.

Ook Groen verzet zich tegen de versoepeling van de jacht. De partij meent dat de beslissing is ingegeven door 'louter jachtplezier' en indruist tegen meer wetenschappelijke inzichten van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Volgens Vlaams Groen-parlementslid Dirk Peeters kan de schade die vossen aanrichten aan kippen en hoenders, gemakkelijk worden voorkomen door betere en veiligere kippenhokken. Bovendien wijst hij op het gevaar van de vossenlintworm, die ook voor de mens gevaarlijk is. De vossen in Vlaanderen zijn volgens hem momenteel geen drager van de ziekte. Het is echter niet denkbeeldig dat door het afschieten van vossen, de vrijgekomen territoria worden ingenomen door nieuwe, zuidelijkere vossen, die mogelijk wel drager zijn van de ziekte.

Peeters verwijst naar buitenlandse studies, die zouden aantonen dat meer bejaging de vos niet terugdringt, omdat jonge vossen de vrijgekomen territoria snel innemen.

LEES OOK

Nu in het nieuws