Van Steenbrugge waarschuwt Knack-lezer voor Meulenaere

Foto: mhb

Advocaat Walter Van Steenbrugge informeert in Knack de lezers over de 'laakbare journalistieke praktijken van dhr. Koen Meulenaere'. Het Recht Van Antwoord wordt in Knack gepubliceerd in de rubriek Bladspiegel.

De laatste pagina's van Knack zijn ook deze week voor Bladspiegel, de pagina's van satiricus Koen Meulenaere. Alleen moet zowat de helft van de column plaatsmaken voor een Recht van Antwoord van advocaat Walter Van Steenbrugge.

Van Steenbrugge is al lang het voorwerp van spot door Koen Meulenaere. De aflevering van 4 januari overschreed volgens de advocaat 'in vele opzichten de grens van het toelaatbare en de rechtmatige journalistiek'.

Van Steenbrugge heeft het over een pure lastercampagne met de bedoeling hem 'persoonlijk te kwetsen en de professionele activiteiten te beschadigen'.

De advocaat vindt het belangrijk de lezers van Knack erop te wijzen dat Koen Meulenaere in zijn artikelen 'steeds feitelijke gebeurtenissen, die gedeeltelijk een correcte verslaggeving bevatten, vermengt met talloze onwaarheden, fictieve gegevens of verdraaiingen'.

Volgens Van Steenbrugge is het niet omdat Bladspiegel een satirische rubriek is dat er geen grenzen zijn aan wat juridisch of journalistiek-ethisch mag. (Satire is volgens Aristoteles trouwens een vorm van gecultiveerde onbeschaamdheid, zegt Van Steenbrugge.) Hij heeft het over 'laakbare journalistieke praktijken' en 'een kwaadwillige intentie' van de Knack-redacteur om hem 'te treffen in zijn beroepsactiviteit en professionele geloofwaardigheid.'

De advocaat suggereert dat Meulenaere het op hem gemunt heeft sinds hij de raadsman is 'van een persoon die tegen hem een strafklacht heeft ingediend wegens laster'. (Die persoon is Freya Van den Bossche, red) 

In zijn reactie schrijft Meulenaere dat de tekst van meester Van Steenbrugge alvast geen enkel concreet voorbeeld noemt van een fout die in Bladspiegel zou verschenen zijn. Ook rond de strafklacht van Freya Van den Bossche maakt hij zich duidelijk geen zorgen. 'Die is overgemaakt aan het hof van beroep in Brussel, waar ze het hoofdschuddend om zo veel dwaasheid en roekeloosheid zonder gevolg in de onderste la hebben weggestopt.'

 

Door bbd