LDD waarschuwt voor monsterfactuur van pensioenhervorming in Vlaams onderwijs

De pensioenhervorming die de federale regering doorvoert, dreigt Vlaanderen op te zadelen met een meerkost van honderden miljoenen euro in het onderwijs. Dat zegt Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD).

bvb

Sinds de pensioenhervorming eind 2011 werd aangekondigd, heerst er in het Vlaamse onderwijs onduidelijkheid over de wettelijke pensioenleeftijd en de uitstapregeling.

In het onderwijs bestaat momenteel een systeem van de zogenaamde terbeschikkingstelling (TBS) waardoor leraars op 58 jaar kunnen stoppen met werken. Voor leerkrachten in het kleuteronderwijs is TBS mogelijk vanaf 56 jaar. Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) heeft al laten verstaan dat er gesleuteld zal worden aan het systeem.

LDD’er Peter Reekmans waarschuwt intussen voor de mogelijke factuur die op Vlaanderen afkomt door de geplande pensioenhervorming. Zo kost het huidige TBS-systeem Vlaanderen jaarlijks 216 miljoen euro.

"De federale overheid trekt de leeftijdsgrens inzake pensionering echter nu op tot 62, waardoor de Vlaamse overheid niet langer 2 of 4 jaar zal moeten overbruggen (tot 60 jaar) maar 4 tot 6 jaar (tot 62 jaar). Als de federale regering haar plannen doorzet zal dit Vlaanderen bij ongewijzigd beleid de komende jaren honderden miljoenen euro extra kosten", aldus Reekmans.

De LDD’er roept de Vlaamse regering op om "het stilzwijgen over dit urgent probleem dringend te doorbreken".

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten