Hoe kunnen we onze welvaart nog beter meten?

Bron © Jobat.be

Foto: Jobat.be (jvc)

Deze week kondigde senator Peter Van Rompuy (CD&V) de opstart aan van een parlementaire werkgroep die zich zal buigen over nieuwe indicatoren voor economische groei, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk. Het Bruto Binnenlands Product (bbp) - de indicator voor economische vooruitgang - is immers niet noodzakelijk het meest geschikte instrument om welvaart te meten, zo klinkt het. Zijn er alternatieve indicatoren mogelijk? En zijn die nodig? Professor Erik Schokkaert, econoom aan de KU Leuven, denkt alvast van wel.

‘Een indicator als het bruto binnenlands product is natuurlijk niet nutteloos, maar een indicator van marktgerichte activiteit is niet noodzakelijk een goede indicator van welvaart. Als we betere indicatoren zouden hebben, zouden we misschien ook minder eenzijdig belang hechten aan materiële economische groei.’

Willen we een meetinstrument voor welvaart ontwikkelen, dan moeten we volgens Schokkaert opteren voor fundamenteel andere indicatoren, en niet voor een eenvoudige correctie van het bbp. ‘De gemiddelde gezondheidstoestand van de bevolking, de toestand van het milieu ... Dat zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen bij het bepalen van onze welvaart.’

‘Het is vooral van belang dat we aparte dimensies ontwikkelen, en dat we al die dimensies zo goed mogelijk proberen te meten. Bovendien moet een nieuwe indicator rekening houden met inkomensverdelingsaspecten. Als je enkel van het bbp vertrekt, krijg je helemaal geen informatie over de verdeling van de welvaart. Het percentage armen zou je toch als een belangrijke indicator van het welzijn in een samenleving mogen beschouwen.’ 

>

>

>

Door (mo)
AANGERADEN
Meest recent