Vraag om Franstalige rechter voor Lippens voor Europees Hof

© belga

Heeft de voormalige Fortis-topman Maurice Lippens zich terecht verzet tegen een verhoor door een Nederlandse rechtbank? Het Europese Hof van Justitie buigt zich deze week over de vraag. De uitspraak doet er ondertussen al niet echt meer toe.

wle

In de nasleep van de Fortis-affaire eiste een groep Nederlandse beleggers een schadevergoeding. Zij voelden zich door de top misleid. Zowel bestuursvoorzitter Lippens als CEO Jean-Paul Votron en CFE Gilbert Mittler lieten ze voor de rechter slepen.

De rechter riep hen op als getuigen, maar de toplui weigerden te verschijnen. Ze trokken in april 2011 naar de Hoge Raad, het hoogste Nederlandse orgaan. Lippens, perfect tweetalig, wenste door een Belgische rechter in het Frans te worden verhoord. De Hoge Raad stelde daarom een prejudiciele vraag aan het Hof: mag de Nederlandse rechter Lippens en co oproepen? Komende woensdag vindt over die zaak een hoorzitting plaats, de uitspraak laat nog zo'n 5 of 6 maanden op zich wachten.

Alleen is de zaak voor een groot deel zonder voorwerp geworden. Vorige maand deed de Nederlandse rechter al een uitspraak in de zaak, zonder dat Lippens persoonlijk langskwam. De rechter oordeelde dat Votron en Mittler, samen met Fortis, aansprakelijk waren voor het misleiden van de beleggers. Zij riskeren zo zelf te moeten opdraaien voor de geleden schade. Lippens werd echter niet aansprakelijk gesteld. Votron, Mittler en Fortis-opvolger Ageas hebben beroep aangetekend.

Aangezien er in Nederland al een uitspraak is, zullen Lippens en co dus niet meer moeten voor de rechtbank verschijnen. Maar het Hof zal de vraag wel gewoon beantwoorden. Volgens de woordvoerder van het Hof heeft Nederland de vraag immers niet ingetrokken.

Advocaat Hendrik-Jan Bos, die een groep Nederlandse beleggers vertegenwoordigt, had vorig jaar al voorspeld dat de Nederlandse rechtbank een uitspraak zou doen voordat het Hof zou oordelen of Lippens al dan niet naar Utrecht moest.

De zaak is nog niet volledig afgesloten. De Nederlandse rechter moet nog uitmaken of de beleggers daadwerkelijk schade hebben geleden. Er is dus nog niet beslist of de top schadevergoedingen moet betalen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten