Benno Barnard verdedigt Lisbeth Imbo in Joods Actueel

© © VRT - Bart Musschoot

© Joods Actueel

Lisbeth Imbo en andere VRT-ankers maken zich schuldig aan 'antisemitisme-light'. Dat verklaarde ex-Open VLD-schepen André Gantman op de website van het tijdschrift Joods Actueel. Prompt verdedigde Benno Barnard de VRT-journaliste.

rvs, bbd

Imbo vroeg zich in De Ochtend op Radio 1 af waarom minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) kindermisbruik en familiaal geweld niet als topprioriteit stelde voor het departement Justitie en antisemitisme wel. 'Kwatongen zeggen dan wel eens: dit is de Joodse lobby die heeft ingewerkt op Annemie Turtelboom, die zich moet verkiesbaar stellen in Antwerpen', aldus de presentatrice.

Turtelboom ontkende daarop dat ze druk voelde vanuit de Joodse gemeenschap: 'Uiteraard is de Joodse gemeenschap een heel belangrijke gemeenschap in ons land, maar je merkt dat, zeker als in het Midden-Oosten de situatie moelijker wordt, die problemen worden geëxporteerd naar ons land'.

'We hebben natuurlijk het Centrum voor Racismebestrijding en Gelijke Kansen', ging Imbo verder, 'Dat wordt toch vaak gezegd bij Michael Freilich en dat soort mensen: dat centrum vertrouwen wij niet. Dat centrum wordt nu gepareerd door die antisemitisme-cel.' Turtelboom sprak dat tegen.

'Imbo bewijst openbare omroep slechte dienst'

Gantman schreef meteen een column voor Joods Actueel, waarin hij zich kwaad uitliet over Imbo's vragen naar de invloed van de Joodse lobby. 'Het is heel duidelijk dat Imbo zich gedroeg als een militante en niet als een journaliste; de gebruikte bewoordingen zijn immers heel zwaar beladen.'

'De houding van Lisbeth Imbo past perfect binnen de dialectiek van 'de Joden hebben lange tenen’', ging Gantman verder. 'Daarenboven moet ik met afschuw vaststellen dat VRT-ankers aangetast zijn door het zogenaamde ‘antisemitisme light’ dat voorhoudt dat wie zich inzet tegen het antisemitisme verdacht wordt gemaakt van te dansen naar de pijpen van de Joden.'

Gantman vroeg zich ten slotte af of het CGKR een onderzoek zal instellen naar Imbo: 'De door haar gebruikte bewoordingen passen perfect binnen de wet Moureaux die de stigmatisering van bevolkingsgroepen, 'dat soort mensen', strafbaar stelt.'

Barnard hoort niets verkeerds

Niet veel later schreef Benno Barnard een verdediging van de VRT-journaliste op de site van Joods Actueel. 'Ik heb naar de dames Imbo en Turtelboom geluisterd en ik moet zeggen dat ik het oneens ben met mijn vriend Gantman.'

Barnard schrijft verder: 'Imbo klinkt niet antisemitisch: ze laat haar vraag nadrukkeljk voorafgaan door ‘Kwatongen beweren’. En Turtelboom klinkt niet ongeduldig: dat ‘Het is onze verdomde plicht’ ligt in de mond van moderne politici bestorven, het is meer een cliché dan een uiting van verontwaardiging. '

Hij stelt: 'Ik meen dat het probleem elders ligt: in de taal namelijk. In onze collectieve semantiek heeft zich de uitdrukkking ‘de Joodse lobby’ genesteld, naast het neologisme ‘islamofobie’. Als je die woorden maar vaak genoeg gebruikt, wekken ze vanzelf de indruk dat ze ook naar een realiteit verwijzen.'

Aangeboden door onze partners

Lees ook