'Eerst moeten de daders vergiffenis vragen'

© Wouter van Vooren

Rik Devillé van de werkgroep mensenrechten in de Kerk, heeft bedenkingen bij het pleidooi van Mieke Van Hecke over meer 'vergiffenis' in onze samenleving - ook voor mensen als Roger vangheluwe.

bbd

Rik Devillé wil wel praten over vergiffenis voor mensen als Roger Vangheluwe. Maar niet zonder dat Vangheluwe zelf eerst stappen doet.

'Wat doet Mieke Van Hecke met de oud-kerkelijke leer die zegt dat vergiffenis pas mogelijk is als de dader vergiffenis vraagt, boete doet en de geleden schade, zoveel als nog mogelijk, herstelt?', zo vraagt hij zich af.

Devillé stelt dat de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk al jaren wachten op het moment dat ze vergiffenis kunnen schenken aan hun daders, 'maar daarvoor moet eerst die dader wel tot inzicht willen komen'.

Devillé haalt ook uit naar de kerklelijke oversten. Hij vindt dat er nog steeds sprake is van 'schuldig verzuim' bij die oversten.

'Monseigneur Vangheluwe is helemaal nog niet gestraft zoals Mieke Van Hecke beweert. Hij heeft nog altijd zijn titel van bisschop met bijhorende riante vergoeding. Zij, net zoals alle belangrijke katholieken, is nog steeds verplicht, bij elke ontmoeting hem aan te spreken met de titel van monseigneur, even licht door de knieën te gaan en zijn zegelring te kussen,' aldus nog Devillé.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten