Franstaligen beraden zich over stappen tegen voorrangsregels Nederlandstalige crèches

Bron © Belga

Foto: wim kempenaers (wkb)

BRUSSEL - De regering van de Franse Gemeenschap buigt zich donderdag over de nieuwe voorrangsregeling voor Nederlandstalige crèches in Brussel. Die voorzien dat 55 procent van de plaatsen voorbehouden worden voor kinderen van wie minstens één ouder Nederlands spreekt.
De nieuwe regels zijn sommige Franstaligen al langer een doorn in het oog. Naast de taalvoorrangregeling bevat het nieuwe Vlaamse decreet ook strengere kwaliteitsnormen op aan de crèches. Dat zorgt ervoor dat een aantal kribbes die nu nog onder toezicht van Kind en Gezin vallen hun toevlucht zoeken tot het ONE, de Franstalige tegenhanger.
 
Het parlement van de Franse Gemeenschap heeft vorige maand al overwogen om het decreet dat de regels vastlegt aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Intussen is er al overleg geweest tussen de bevoegde ministerkabinetten en administraties van beide gemeenschappen.
 
'Vandeurzen verzekert politiek overleg'
 
'Meer politieke kwesties zoals die van de 55 procent voorbehouden plaatsten zijn nog niet besproken. Mijn Vlaamse collega Jo Vandeurzen verzekert dat er binnenkort een politiek overleg komt', zei de bevoegde Franstalige minister Jean-Marc Nollet maandag in het parlement van de Franse Gemeenschap.
 
Hij stapt donderdag met een nota naar zijn regering. Die zal nadenken over mogelijke stappen tegen het decreet. Het FDF vindt dat het Grondwettelijk Hof zich over de zaak moet buigen. 'De vrije toegang tot gemeenschapinstellingen is essentieel voor het samengaan van beide gemeenschappen in Brussel', zegt fractieleidster Caroline Persoons.
 
Ecolo pleit voor overleg, terwijl het cdH zegt 'perplex' te zijn over het uitblijven van dat overleg, zelfs na de 'druk' uit Franstalige hoek.
Door jta
AANGERADEN
Meest recent