Aanhouding Belkacem verlengd

Bron © De Morgen, eigen berichtgeving
  • Advocaat Sven Mary in het Antwerpse justitiepaleis.
De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van Fouad Belkacem van Sharia4Belgium bevestigd. Dat betekent dat de woordvoerder van Sharia4Belgium zeker nog een maand in de cel blijft. Zijn advocaten overwegen in beroep te gaan.

Belkacem werd donderdag gearresteerd en aangehouden op verdenking van het aanzetten tot geweld, haat en discriminatie tegen niet-moslims.

De advocaten Sven Mary en Walter Damen vroegen aan de raadkamer om hun cliënt vrij te laten. Zij hadden aangevoerd dat het aanhoudingsmandaat nietig was, omdat het gebaseerd was op een Franstalig stuk dat niet vertaald werd door een beëdigd vertaler.

Voorts hadden ze ook detentievervangende maatregelen voorgesteld, waardoor het volgens hen niet nodig was om Belkacem nog langer in hechtenis te houden.

'De raadkamer heeft met betrekking tot het aanhoudingsmandaat gezegd dat de taalwetgeving niet geschonden werd en dat de detentievervangende maatregelen moeilijk te controleren vallen', zegt Walter Damen. 

De advocaten gaan met hun cliënt overleggen of ze in beroep zullen gaan tegen de uitspraak. Dan zou Belkacem binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.

'Nietig'

De woordvoerder van de moslimbeweging werd aangehouden op basis van een filmpje dat op 1 juni om 2 uur 's nachts gepost werd op YouTube. 

'Hij deed daarin bepaalde uitspraken in het Frans die op papier werden gezet en vertaald', pleitte Sven Mary. 'Alleen gebeurde dat niet door een beëdigd vertaler, maar vermoedelijk door een speurder. Dat is echter niet hun taak en als je de wet naleeft, wordt het stuk daardoor nietig en bijgevolg ook het aanhoudingsbevel.'

Op de zitting van de raadkamer - die werd voorgezeten door rechtbankvoorzitter Jacques Mahieu - werd nog een poging ondernomen om het Franstalige stuk te laten vertalen door een beëdigd vertaler, maar dat was volgens de verdediging veel te laat. 

Wraking

Vanmorgen wraakten Sven Mary en Walter Damen de voorzitter van de raadkamer. Daarop trok die zich vrijwillig terug en is er een nieuwe voorzitter aangesteld. 

Volgens de advocaten kon hij niet objectief zijn werk doen. Toen ze gisteren het dossier gingen inkijken, vonden ze immers al een beschikking terug waarin de voorzitter de aanhouding van Belkacem verlengde. 

Volgens Damen en Mary was de beschikking weliswaar nog niet ondertekend. Maar het feit dat ze al in het dossier zat nog voor ze de kans kregen om hun zaak te pleiten, wijst minstens op een schijn van vooringenomenheid of partijdigheid, volgens de advocaten. 

Belkacem moest voor het eerst sinds zijn aanhouding vorige week voor de raadkamer verschijnen. Zijn advocaten Sven Mary en Walter Damen gaan er alles aan doen om hun cliënt vrij te krijgen. Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom kan dat niet, omdat Belkacem nog een vorige straf moet uitzitten.

Sven Mary is niet te spreken over de inmenging van Turtelboom in het dossier en bestempelt het als pure stemmenronselarij. Niets van aan, aldus Turtelboom die beklemtoont dat ze in dit dossier tussenkomt 'omdat ze verantwoordelijk is voor de hele samenleving'.

Door lnz, bvb, jvt
AANGERADEN
Meest recent