Wintercircus mag rocken

Het gewezen circus aan de Lammerstraat staat al 37 jaar leeg en te verloederen. Foto: fvv

Gent -

Mogelijk komt er een rock- en popzaal voor ongeveer 400 bezoekers in de kelder van het vroegere wintercircus (of oud-garage Mahy) aan de Lammerstraat, vlakbij de Vooruit. Het Gentse schepencollege nam daar onlangs een principiële beslissing over. In Gent is al jaren nood aan een clubzaal.

Stad Gent zoekt al lang naar een ruimte waar bands voor 400 toeschouwers kunnen optreden. Jarenlang was de hoop gericht op de Basilea, een gewezen passagiersschip. De verbouwing van dat schip slorpte veel geld op, maar het raakte nooit afgewerkt. Later kwam de zaal van NTGent aan de Minnemeers in het vizier. Problemen met geluidsoverlast en een milieuvergunning staken stokken in de wielen. Het schepencollege besliste nu principieel dat in de kelder van het voormalige wintercircus een rock- en popzaal kan komen.

Op 4 februari 2005 kocht het Stadsontwikkelingsbedrijf SOB) voor ruim 2 miljoen euro het voormalig complex Mahy. Het gebouw staat al 37 jaar leeg. Er moesten al diverse instandhoudingswerken gebeuren, zoals het overdekken van de dakkoepel, het herstellen van ramen, het versterken van beton en daken. Dat slorpte al 400.000 euro op.

Vijf architectenteams werden uit 19 kandidaten geselecteerd om een visieplan over dat wintercircus uit te werken. Er werd beslist dat een deel van de structuur van dat gebouw wordt bewaard. De verbouwing van het gewezen circus moet aansluiten bij de omgeving en de nieuwe bibliotheek op de Waalsekrook. Stad Gent hoopt nog steeds dat Via (Vlaams Instituut voor Archivering) daar zijn intrek zal nemen. Dat instituut zal zich toeleggen op archivering en digitalisering van het audiovisueel materiaal in Vlaanderen. De Vlaamse regering moet daarover nog beslissen. Daarnaast komt ook ICubes daar. Dat is een bedrijf dat kant- en klare kantoren voor vernieuwende ICT-bedrijven aanbiedt.

‘Via zou inderdaad de trekker worden. Daarnaast mikken we op een overdekte publieke ruimte gecombineerd met horeca, enige winkels en wat kantoren. In de kelder van het gebouw kan een pop- en rockzaal komen. De ligging is uitstekend, middenin de studentenbuurt, vlakbij de Vooruit en de Minard. Onder de Zuid is er parkeerruimte’, zegt Tom Balthazar (SP.A), schepen van Stadsontwikkeling.

Democrazy

Concertorganisatie Democrazy zoekt al lang naar een geschikte ruimte, waar ook kantoren, een backstage en technische ruimtes bij horen. Vandaag moet Democrazy noodgedwongen door Gent zwerven.

Balthazar wijst erop dat er nog geen geld in de begroting is vastgelegd. ‘In november willen we een laureaat selecteren. In het eisenprogramma zullen we die zaal opnemen. De architect zal dat in zijn definitieve ontwerp moeten overnemen en ook de kosten berekenen.’

Over wie de exploitatie van die zaal moet doen is nog niets beslist. Zal dat Democrazy zijn? Of de Vooruit? Dat zijn beslissingen voor een volgend stadsbestuur.

De verbouwing van het voormalige wintercircus moet parallel lopen met de bouw van de Bibliotheek van de 21ste Eeuw op de Waalsekrook. Opzet blijft dat die bouwwerken tegen eind 2015 klaar zijn.

Door Karel Van Keymeulen
AANGERADEN