Groen: 'Dit dreigt de vlaming veel geld te kosten'

Filip Watteeuw, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement, is niet te spreken over het bankenplan van Vlaams minister-president Kris Peeters. "Peeters laat zich voor de kar spannen van de banken en de grote beleggers, op kosten van de gewone belastingbetaler", aldus Watteeuw. De Vlaamse groenen pleiten voor een systeem waarbij de belastingbetalers niet alleen delen in de risico’s maar ook in de winsten.

"Om ervoor te zorgen dat de banken meer kredieten verschaffen, wil Peeters alle risico’s van de kredietverlening doorschuiven naar de overheid," zegt Watteeuw,. "Wat hij voorstelt, is hetzelfde beleid dat de financiële markten en de eurozone in een diepe crisis heeft gestort. Hij wil de winsten privatiseren en de verliezen afwentelen op de belastingbetalers", aldus de groene fractieleider.

Volgens Watteeuw werpt Peeters zich met zijn plan "opnieuw op als verdediger van de bankensector". "Hij deed dit vorige week ook al door zich uit te spreken tegen een opsplitsing in zakenbanken en spaarbanken".

Groen stelt een andere aanpak voor. "In plaats van enkel waarborgen te verstrekken, kan de overheid zelf een fonds oprichten onder de overheidsbank Belfius dat geld ophaalt bij de spaarders en dat vervolgens pompt in een vergroening van onze economie. Zo kan de overheidsbank, waarvan de gewone belastingbetaler aandeelhouder is, ook haar graantje meepikken", aldus Watteeuw. Daarnaast pleit Groen voor "groene spaarboekjes" bij gewone banken, waarbij spaarders een vaste rente van 2,5 procent zouden krijgen voor duurzame investeringen.
 

Door hrt
AANGERADEN