'Eindbeslissing over attesten moet bij klassenraad blijven'

© © Eric de Mildt

De eindbeslissing over de toekenning van onderwijsattesten moet bij de klassenraden blijven. Dat heeft topvrouw Mieke Van Hecke van het katholieke onderwijs betoogd in De Zevende Dag. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) vindt het juridisch echter ‘niet zo evident’ dat de eindbeslissing genomen wordt door degene tegen wie beroep wordt ingesteld.

gjs

Naar aanleiding van de dwangsom die de Raad van State deze week aan een Genkse school had opgelegd in een dispuut over de toekenning van een attest debatteerden Smet en Van Hecke over het ontwerpdecreet dat de minister de komende weken zal bespreken met de onderwijskoepels.

Smet en Van Hecke zijn het eens dat zaken voor de Raad van State vermeden moeten worden en geschillen idealiter binnen scholen opgelost worden. Minder eensgezindheid bestaat over de vraag wie het laatste woord moet hebben: de klassenraad of een interne beroepscommissie?

‘We willen het beroep van leerkracht herwaarderen. Geef hen dan ook de bevoegdheid waar ze moet zijn’, zo verdedigde Van Hecke de klassenraad.

Smet beaamde dat de klassenraad ‘het best geplaatst is om te beoordelen’, maar maakte juridische kanttekeningen. ‘De beroepscommissie kan enkel advies geven aan een klassenraad. Dat is vanuit een juridische context niet zo evident: dat degene tegen wie je een beroep gaat instellen eigenlijk degene is die gaat beslissen.’

Een centraal beroepsorgaan in Brussel wil Smet niet. Wel wil hij meer uniforme regels voor de samenstelling van beroepscommissies. ‘Het moet meer eenduidig worden.’ Het katholiek onderwijs steunt reeds de opname van externen in beroepscommissies, maar dat is slechts een aanbeveling.

Smet hoopt dat de nieuwe procedure ingang kan vinden tegen september volgend jaar. Ze zou dan van toepassing worden voor de klassenraden van juni 2013. Het gaat echter niet enkel om disputen over examens en attesten, maar ook over uitsluitingen van scholen.

Aangeboden door onze partners