LDD wil boetes voor studiebureaus die kosten infrastructuurwerken onderschatten

Studiebureaus moeten boetes krijgen indien hun ramingen over de kosten van openbare infrastructuurwerken niet blijken te kloppen. Dat heeft Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD) zondag bepleit.

hrt

In de Zevende Dag wees Reekmans erop dat het kostenplaatje voor het wegwerken van de 800 zwarte verkeerspunten in Vlaanderen inmiddels meer dan één miljard euro bedraagt, terwijl bij de start van het project in 2003 een kostprijs van 400 miljoen euro was geraamd. De studiekosten belopen inmiddels 65 in plaats van de oorspronkelijk geschatte 25 miljoen euro. Volgens Reekmans zal de uiteindelijke kostprijs minstens 1,4 miljard euro bedragen en zullen de studiekosten oplopen tot 100 miljoen euro. "De uitvoeringskosten en uitvoeringstermijnen werden schromelijk onderschat, terwijl ook de studiekosten de pan uitswingen", zo haalt Reekmans uit naar het betrokken TV 3V.

Het LDD-parlementslid stelt voor om studiebureaus boetes op te leggen indien hun oorspronkelijke ramingen een te grote afwijking vertonen van de werkelijke kostprijs. "Door het contractueel inbouwen van een dergelijke boeteclausule kan er immers geld worden bespaard dat kan worden geïnvesteerd in infrastructuurwerken die de effectief de verkeersveiligheid verhogen", besluit hij.

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) erkende dat de erelonen van studiebureaus bewaakt moeten worden, maar voor haar zijn de effecten prioritair. Ze wijst erop dat de resultaten van het wegwerken van de zwarte punten "schitterend" zijn. In maart bleek uit een studie van 134 heringerichte kruispunten dat het aantal ongevallen met zwaargewonden of doden met 40 tot 50 procent is afgenomen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten