CD&V'er wil herverkiezingen

  • Jan Van Cauwenberghe.
Zwalm -

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft een wel heel bijzondere klacht binnengekregen uit de gemeente Zwalm. Jan Van Cauwenberghe van CD&V-Plus vraagt onomwonden om de verkiezingsuitslag van 14 oktober volledig te schrappen en nieuwe gemeenteraadsverkiezingen te houden in Zwalm.

Jan Van Cauwenberghe (46) van CD&V-Plus, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet verkozen werd, diende een klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Hij vindt dat voorZwalm, met lijsttrekker Bruno Tuybens, de campagneregels niet heeft nageleefd. De Raad kan beslissen om herverkiezingen te houden, stelt hij.

VoorZwalm zit in 2013 in de oppositie en CD&V-Plus in de meerderheid met Open VLD. Vandaar dat de vraag van Jan Van Cauwenberghe op het eerste gezicht vreemd lijkt.

Lijsttrekker CD&V-Plus, Eric De Vriendt nuanceert: ‘De klacht gaat over onregelmatigheden die gepleegd zijn door voorZwalm. Wij vragen niet om herverkiezingen te houden maar wel dat de regels voor iedereen gelden. Politici moeten het voorbeeld geven door zelf reglementen te respecteren. Anders moet er geen regelgeving zijn.'

‘Het kan volgens de regels niet dat er na 20 uur nog campagne gevoerd wordt of dat borden op openbaar domein worden geplaatst. Jan was onze propagandaman en volgde alles nauwgezet op', legt De Vriendt uit. ‘Al onze kandidaten vinden dat de handelswijze van voorZwalm niet door de beugel kan, maar dringen er niet meteen op aan om klacht in te dienen. Jan deed het wel, en hij heeft ook dat recht. Spijtig dat Jan nu gestigmatiseerd wordt. Ik kreeg ook al heel wat reacties van verbolgen Open VLD'ers die niet willen dat er herverkiezingen zouden komen.'

Huidig burgemeester Bruno Tuybens reageert: ‘Wij hebben niet op een andere manier campagne gevoerd dan de andere Zwalmse partijen of in andere gemeenten. Ik zal eerst nagaan waarover de klacht precies gaat. Voorlopig wens ik hierop niet te reageren.'

Door Pierre penninck
AANGERADEN