Herman De Croo wil bebossing van Vlaanderen steuntje in rug geven

© Jimmy Kets

Open VLD-kamerlid Herman De Croo heeft een wetsvoorstel ingediend dat ‘op korte termijn kan helpen Vlaanderen weer een beetje groener te maken'. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor een pacht kan worden opgezet als minstens één hectare van de percelen of gronden bebost worden.

De bebossingsgraad in ons land ligt veel te laag in vergelijking met het gemiddelde in Europa. ‘Vandaag kan iedereen in de pers vernemen dat het niet goed gaat met de Vlaamse bossen, maar ik ben me daar al een hele tijd van bewust. Volgens mij is het mee aan de overheid om grondeigenaars te stimuleren daar wat aan te doen', zegt Herman De Croo.

Pachtwet

De Croo heeft een wetsvoorstel ingediend dat de aanplanting van nieuwe bebossing kan stimuleren. ‘In de Pachtwet staan een aantal gevallen waarin de verpachter op het einde van de pachtperiode de pachtovereenkomst kan stopzetten. Ik stel voor daar een nieuwe reden aan toe te voegen, namelijk als de verpachter besluit de betrokken percelen of gronden, met een minimumoppervlakte van 1 hectare, te bebossen. Uiteraard mag dit niet schaden aan de echte landbouwgronden en landbouwakkers', aldus de éminence grise van de liberalen. Hij hoopt dat zijn voorstel op korte termijn kan helpen Vlaanderen weer een beetje groener te maken.

LEES OOK

Nu in het nieuws