Uniforme parkeertarieven in heel Brussels Gewest

Bron © Belga
BRUSSEL -

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan is in eerste lezing goedgekeurd. Het plan van Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V), met ‘Beter parkeren om beter te bewegen' als doelstelling, werd maandag voorgesteld. Grouwels wil dezelfde basistarieven voor alle Brusselse gemeenten.

De gemeenten blijven op het vlak van parkeren het eerste aanspreekpunt, maar het Gewest bepaalt de regels. ‘Iedere gemeente heeft welbepaalde lokale behoeften, dus het is aan hen om daarmee aan de slag te gaan', stelt Grouwels. ‘Het Gewest bepaalt de criteria die de gemeenten op maat van hun grondgebied en inwoners kunnen toepassen.'

Met het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan worden de basistarieven overal hetzelfde. De voorwaarden voor bewonerskaarten en andere vrijstellingskaarten worden meer op elkaar afgestemd en de parkeerperiodes van gereglementeerde zones moeten overal gelijk zijn. Die regels zullen volgens de regering leiden tot een ‘rechtvaardiger parkeerbeleid'.

De inkomsten die voortvloeien uit het parkeren worden opnieuw geïnvesteerd in het parkeerbeleid en in openbare ruimte op Brussels grondgebied. 15 procent gaat naar het Gewestelijk Parkeeragentschap en 85 procent vloeit terug naar de gemeenten.

Van 21 januari tot 21 maart organiseert het Brussels Gewest een openbaar onderzoek bij de inwoners. Zij kunnen het Parkeerbeleidsplan consulteren en opmerkingen geven. In de mate van het mogelijke houdt het beleid daar rekening mee tijdens de tweede lezing. Die zal ten laatste over acht maanden gehouden worden. Daarna gaat het plan naar de gemeenten, die één jaar tijd krijgen om de algemene regels om te zetten in gemeentelijke actieplannen.

Door rvs
AANGERADEN