Gerolf Annemans: 'De mensen willen niet luisteren'

© BELGA

© foto DF Denderwindeke

Is het cordon sanitaire verbroken, nu het Vlaams Belang een voet tussen de deur heeft in onder meer Denderleeuw en Liedekerke? In een verhitte discussie in het Canvas-programma Terzake wisten Rik Torfs (CD&V) en Gerolf Annemans (Vlaams Belang) daar donderdagavond geen eenduidig antwoord op te formuleren.

rdc

Een exacte definitie van een 'cordon sanitaire' is volgens CD&V-boegbeeld Rik Torfs 'geen bestuursakkoord'. In dat opzicht is het volgens hem, 'technisch gezien', dus ook niet verbroken. Maar het zou volgens hem ook moeten betekenen 'geen gedoogbeleid'.

Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans vraagt het zich echter nog steeds af. 'Zegt u het mij: Wat is het precies?', klinkt het. 'Ik heb het niet uitgevonden. Het is niet mijn probleem.'

Maar dat er barsten in het cordon sanitaire zitten, is duidelijk. Of dat erg is? 'Dat is de vraag niet', volgens Rik Torfs. 'De vraag is: kan men regeren met een niet-democratische partij? Het antwoord is 'neen'. Daar is geen cordon voor nodig.'

N-VA groot door cordon

Volgens Torfs was het cordon sanitaire vooral voordelig voor de N-VA. Enerzijds raakten de Vlaams-nationalisten volgens hem gefrustreerd en vonden zij ineens wel gehoor bij N-VA. Anderzijds zorgde het voor gemakszucht en weinig vernieuwing bij de traditionele partijen. Daardoor raakten mensen volgens Torfs teleurgesteld, wat ook weer in het voordeel van N-VA speelde.

Maar Gerolf Annemans wil niet langer dat het Vlaams Belang als 'extremistisch' gezien wordt. 'Wij zijn niet wie men zegt dat wij zijn.' Hij vond duidelijk dat de partij een tweede kans verdiende, zoals volgens hem ook de PVDA+ in Antwerpen toebedeeld kreeg. 'Iedereen verdient een tweede kans, behalve het Vlaams Belang?'

'Vlaams Belang moet berouw tonen'

Maar voor een tweede kans, merkte Rik Torfs op, moet iemand berouw tonen. Wat tijdens het hele interview niet gebeurde, was volgens hem dat Gerolf Annemans expliciet het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) onderschreef, en zich daarmee tegen racisme opstelde. 'Het staat in onze statuten dat wij dat doen', verweerde de Vlaams Belanger zich.

Hoewel Annemans vindt dat het cordon sanitaire een dogma is waar politici zich halsstarrig achter blijven verschuilen, vond Torfs dat het toch aan het Vlaams Belang was de mensen te overtuigen dat het veranderd is. 'Dat is niet simpel, en zover zijn we nog niet. En u zou dan opschuiven naar een plek die al bezet is: die van het N-VA', aldus Torfs.

'Verleden niet verloochenen'

Het bleef even een welles-nietesspelletje waarbij Annemans bleef vinden dat het cordon sanitaire een 'kwetsing van de vrije meningsuiting in Vlaanderen' is. Rik Torfs bleef er op zijn beurt achter staan dat het Vlaams Belang niet duidelijk genoeg afstand nam van het verleden. 'Wij hebben het 70-puntenplan tien jaar geleden al afgezworen', verweerde Annemans zich.

Maar Rik Torfs wou horen dat Annemans 'intelligent van mening veranderde', dat hij zou toegeven dat hij in het verleden foute dingen gezegd of gedaan had, waar hij nu niet meer achter staat. Maar 'ik ga mijzelf en mijn verleden niet afvallen', besloot Annemans.

Aangeboden door onze partners