CD&V Glabbeek legt klacht neer tegen aanduiding overloper als schepen

Tijdens een woelige zitting heeft de gemeenteraad van Glabbeek donderdagavond de schepenen aangeduid. Ook Hilde Holsbeeks, die verkozen werd op een CD&V-lijst maar twee dagen na de stembusgang overstapte naar de Dorpspartij van Vlaams parlementslid Peter Reekmans - en zo een meerderheid van de Dorpspartij en sp.a mogelijk maakte - werd aangesteld als schepen. De CD&V kondigde na de zitting aan klacht in te dienen.

kidr

Volgens CD&V Glabbeek is deze aanduiding flagrant in strijd met het nieuwe gemeentedecreet waarin gestipuleerd wordt dat de voordracht van een schepen enkel geldig is als ze ondertekend wordt door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden en door een meerderheid van de personen verkozen op dezelfde lijst. Haar aanstelling als schepen werd vanzelfsprekend door geen enkele CD&V-er gesteund. ‘Als de wet dit zo duidelijk formuleert moet je geen achterpoortjes zoeken, maar daar is Peter Reekmans een meester in', aldus CD&V-raadslid Herman Arnauts.

‘Er werden nog inbreuken gepleegd op het gemeentedecreet. Om het vierde schepenambt aan te duiden had het gemeentebestuur twee schriftelijke kandidaturen ontvangen. Ter zitting trok de kandidaat van de meerderheid zich terug waarna onze kandidaat werd weggestemd. Vervolgens vroeg Reekmans mondelinge kandidaturen waarop Holsbeeks zich kandidaat stelde en aangesteld werd als schepen', aldus Arnauts.

Dit kan volgens hem niet. ‘Als kandidaten in een eerste stemronde onvoldoende stemmen halen moet er een tweede stemronde georganiseerd worden waarin degene met de meeste stemmen verkozen is. Er kunnen bovendien ter zitting enkel mondelinge kandidaturen gevraagd worden als er geen schriftelijke kandidaturen werden ingediend maar dit was hier niet het geval.'

In Glabbeek wordt eerst Jos Vicca (sp.a) een jaar burgemeester waarna hij voor de rest van de legislatuur wordt opgevolgd door Peter Reekmans, thans eerste schepen en voorzitter van de gemeenteraad. Vicca werd in 2006 verkozen op een CD&V-lijst, was de voorbije legislatuur schepen maar stapte enkele maanden geleden over naar sp.a.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten