'Akkoord eenheidsstatuut kan niet zonder regering'

  • Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO
De voortzetting van het sociaal overleg zal nog heel wat voeten in de aarde hebben. Dat blijkt uit de reacties van Pieter Timmermans (Verbond van Belgische Ondernemingen) en Rudy De Leeuw (ABVV) op het deelakkoord dat dinsdag bereikt werd.

Timmermans wil zelfs niet spreken van een deelakkoord, hij zei in De Ochtend op Radio 1 dat het om antwoorden van de sociale partners gaat op de vragen die de regering gesteld heeft. Die antwoorden handelen over de welvaartsvastheid van de uitkeringen, de lastenverlagingen voor de werkgevers, het optrekken van de minimumlonen en het uitdoven van de jongerenlonen  .

Over de flexibiliteit (het versoepelen van de arbeidsregels, nvdr) zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, ook al had de regering om duidelijkheid gevraagd tegen midden januari. De sociale partners lieten dinsdag verstaan dat ze tegen eind januari een akkoord – of een antwoord – hopen te bekomen. 'We hebben daarvoor het engagement van de vakbonden', aldus Timmermans.

Maar die vakbonden zullen hun huid duur verkopen, maakte ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw duidelijk. 'We willen niet teruggaan in de tijd. Wij hebben in het verleden de arbeidsmarkt gemoderniseerd door meer sociale bescherming te bieden, en de concurrentie te verhogen met respect voor een volwaardig loon en respect voor de arbeidstijden, met 8 uur werk, 8 uur vrije tijd en 8 uur rust voor de werknemers. We hebben dat destijds niet gratis gekregen, en we gaan dat nu niet zomaar omver laten duwen', aldus De Leeuw in De Ochtend.

Eenheidsstatuut

De ABVV-voorzitter merkte nog op dat een globaal sociaal akkoord overigens niet meer mogelijk is, 'aangezien met de loonblokkering het hart uit het overleg is getrokken'. 'Maar een globaal akkoord is ook de vraag niet meer, we moeten afspraken maken over specifieke deelaspecten.'

De dikste kluif is en blijft wellicht het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Daarvoor ligt de deadline einde maart. De werkgevers en vakbonden staan erop dat voor dat overleg ook de regering mee aan tafel komt zitten. 'Dat dossier is zo omvangrijk dat we dit met de drie partijen moeten oplossen. Dit kan niet tussen werkgevers en vakbonden alleen', aldus Timmermans. 'De bedrijven vragen rechtszekerheid. We zitten tenslotte met een arrest van het Grondwettelijk Hof (dat stelt dat op 8 juli 2013 onder meer de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden dezelfde moeten zijn, nvdr)'.

Tot slot is er nog de vraag van de regering aan de sociale partners om ook concrete voorstellen te doen om de competitiviteit van onze bedrijven te verhogen. De werkgevers hameren daarbij op een verlaging van de loonlasten, maar de vakbonden willen andere voorwaarden vervuld zien. 'Competitiviteit is niet een kwestie van lonen alleen, maar ook van innovatie, exportgerichtheid, vorming en opleiding. We willen daar ook vooruitgang zien', besluit De Leeuw.

Door loa