Inflatie na drie jaar eindelijk lager dan in buurlanden

De inflatie in België is in januari gedaald naar 1,46 procent, tegen 2,23 procent in december. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie woensdag. De forse daling is onder meer het gevolg van methodologische aanpassingen. Zo werd voor het eerst rekening gehouden met het prijseffect van de koopjesperiode. Technologiefederatie Agoria reageert opgetogen.

jta

Voor het eerst sinds 2010 daalt de inflatie in ons land onder het niveau van de buurlanden. De inflatie bedraagt nu 1,46 procent, zo blijkt vandaag uit de cijfers van de FOD Economie. Technologiefederatie Agoria is tevreden met de dalende evolutie en hoopt op een lange periode van lage inflatie.

'Omdat in de voorbije jaren de inflatie steeds hoger lag dan in de buurlanden, zal het meerdere jaren vergen voor de inflatiehandicap is afgebouwd', zegt Paul Soete, ceo van Agoria.

Tijdens de twee voorbije jaren lag de inflatie bij ons steevast tussen 0,5 en 1,5 procent hoger dan in de drie buurlanden. Hierdoor steeg de index sneller en waren het de bedrijven die door de koppeling met de loonindex de factuur van de prijsstijgingen betaalden.

Zo stegen de loonkosten in ons land met ongeveer twee procent extra in vergelijking met de buurlanden, die onze belangrijkste handelspartners en voornaamste concurrenten voor export en het aantrekken van investeringen zijn.

Inflatiedaling te danken aan regeringsmaatregelen

De inflatiedaling in januari is deels te danken aan maatregelen van de regering. Zo drukte ondermeer de bevriezing van de energieprijzen en de verplichting om in contracten met variabele energieprijs te verwijzen naar transparante marktparameters, zijn stempel op de inflatie.

Verder paste de regering de index aan om ze beter te laten aansluiten bij het werkelijke koopgedrag van de consument. Er werd ook overgestapt op een twaalfmaandelijks voortschrijdend gemiddelde bij de berekening van de consumptieprijsindexen voor huisbrandolie, waardoor korte schommelingen afgevlakt worden.

Zonder de nieuwe berekeningswijze zou de inflatie in januari teruggevallen zijn tot 1,65 procent in plaats van 1,46 procent. De maatregel in verband met de solden heeft een verlagend effect van 0,24 procentpunt, de aangepaste methodologie voor de huisbrandolie heeft dan weer een verhogend effect van 0,05 procentpunt.

Agoria blijft bezorgd over de toekomst

Technologiefederatie Agoria blijft wel bezorgd over de inflatie-evolutie de volgende maanden. 'Het is nu essentieel dat de inflatie onder het niveau van de buurlanden blijft om de opgelopen inflatiehandicap van de voorbije jaren goed te maken. De regering moet dan ook werk maken van de hervorming van de indexkorf en de prijzenevolutie nauwkeurig monitoren', aldus Paul Soete.

Aangeboden door onze partners