Algemeen hoofddoekenverbod gaat veel te ver voor Groen

Het algemeen hoofddoekenverbod in het GO! Gemeenschapsonderwijs gaat voor de Vlaamse groenen “vele bruggen te ver”. Fractieleidster in het Vlaams Parlement Elisabeth Meuleman wil een wettelijke regeling dat levensbeschouwelijke tekenen toelaat in het gemeenschapsonderwijs en waarbij indien nodig een tijdelijk verbod mogelijk is.

bvb

“Voor Groen is het toelaten van deze levensbeschouwelijke tekenen een uiting van intern pluralisme en verdraagzaamheid, basiswaarden die het gemeenschapsonderwijs zou moeten uitdragen”, zegt de onderwijsspecialiste. “De algemene regel moet zijn om dit toe te laten, enkel wanneer er reëel problemen opduiken, moeten er maatregelen worden genomen.”

Groen heeft een voorstel ingediend in het Vlaams Parlement om te komen tot een wettelijke regeling die het dragen van levensbeschouwelijke tekenen toelaat in het gemeenschapsonderwijs. “We zijn echter niet blind voor de problemen die zich in scholen als het Antwerps Atheneum hebben voorgedaan”, klinkt het. “In geval van sterke groepsdwang, kan een tijdelijk en zeer beperkt verbod gehanteerd worden.”

Groen roept alle scholen, ook die van het vrije net op “om de discussie in volle openheid aan te gaan”.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten