Europese meerjarenbegroting: Rudy Demotte (PS) ‘ongerust' voor Wallonië

© Belga

Waals minister-president Rudy Demotte (PS) is ‘ongerust” over ‘de loop van de onderhandelingen' over de Europese meerjarenbegroting. Hij vreest voor ‘een substantiële daling' van de middelen voor Wallonië, ondanks de steun die vrijgemaakt wordt voor Luik.

jta

In het compromisvoorstel dat op tafel ligt, staat dat Luik, net als Limburg, op 50 miljoen euro Europese steun kan rekenen. Maar voor Demotte kan dat niet het verlies compenseren waar de rest van Wallonië volgens hem op afstevent.

Het zit Demotte hoog dat tijdens de nachtelijke begrotingsgesprekken de berekeningswijze aangepast werd voor het toekennen van Europees geld aan ‘transitieregio's'. Een groot deel van Wallonië wordt tot die categorie gerekend, maar zou nu tussen 2014 en 2020 op minder middelen uitzicht hebben dan eerst gedacht.

Over de steun voor de plattelandsontwikkeling in België is Demotte wel tevreden. Volgens hem ‘moet die door de sector op een zekere opluchting onthaald worden.'

De mededeling van Demotte valt op. Het is immers zijn partijgenoot Elio Di Rupo die als eerste minister België aan de tafel van de Europese Raad vertegenwoordigt.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten