Ook Dehaene acht fiat Europarlement twijfelachtig

© Jean-Luc Dehaene. Marc Herremans - Corelio

“Zoals het akkoord over de Europese meerjarenbegroting nu voorligt, zie ik het niet gebeuren dat het Europees Parlement er zijn goedkeuring aan geeft.” Parlementslid Jean-Luc Dehaene (CD&V) zet zich daarmee op de lijn van zijn collega Guy Verhofstadt (Open Vld), die eerder ook al openlijk twijfelde aan het groen licht van de volksvertegenwoordigers.

bvb

“Het akkoord van de top houdt onvoldoende rekening met de voorwaarden van het Europees Parlement”, herhaalt Dehaene de grieven die vier fractieleiders in een gemeenschappelijke mededeling uitten. “Ik denk niet dat het Parlement dit zonder meer zal goedkeuren, ik hoop dat er enige marge overgelaten wordt.”

Volgens Dehaene toont het ontbreken van (het uitzicht op) echte eigen inkomsten voor de Europese begroting dat “het systeem van nationale bijdragen niet werkt, de lidstaten gijzelen Europa”. Dat vooral het landbouwbeleid en de structuurfondsen enigszins ontzien worden, levert volgens de Belgische ex-premier een “conservatief budget” op.

Gevraagd naar de mogelijkheid voor het Europees Parlement om een geheime stemming over de meerjarenbegroting te houden - om zo de druk van de lidstaten op de leden te verminderen - antwoordt Dehaene dat hij er principieel geen voorstander van is. “Ik vind dat niet erg parlementair. Maar als het zo is dat de regeringsleiders de druk op de volksvertegenwoordigers van hun land opvoeren, moeten we die mensen ook beschermen.”

De stemming in het Parlement is nog niet voor meteen. Dehaene denkt dat het nog zeker enkele maanden zal duren.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten