Steeds meer Gentenaars springen op de fiets

Bron © Belga

Foto: Carolijn

GENT - Tegenover 2000 is het fietsgebruik in Gent met acht procent gestegen, en het autogebruik met vijf procent. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) vrijdag voorstelde.

Het Gentse Mobiliteitsbedrijf peilde vorig jaar bij 2.200 Gentenaars naar hun verplaatsingsgedrag, mobiliteitsbeleving en suggesties. De Gentenaars hielden hun dagelijkse verplaatsingen bij in een 'mobiliteitsboekje'.

Het aantal verplaatsingen per dag in Gent wordt op ruim 650.000 geraamd, meestal met de wagen (48 pct), gevolgd door de fiets (22 pct) en te voet (14 pct). Het totaal aantal verplaatsingen is met 13 pct toegenomen, vooral het gevolg van de bevolkingsgroei.

Ten opzichte van 2000 nam het fietsgebruik met acht procent toe, het autogebruik met vijf pct. Van alle mensen die zich verplaatsen, doet 30 pct dat voor professionele doeleinden. Daarvan doet 51 pct dat met de wagen en 24 pct met de fiets.

Bijna de helft van de Gentenaars doet afstanden tot drie kilometer per fiets, 54 pct gaat tot één kilometer te voet. 'Zestig pct van alle verplaatsingen is onder de vijf kilometer, wat ook een fietsbare afstand is', aldus schepen van Mobiliteit Watteeuw. 'Er is dus nog potentieel om meer mensen op de fiets te krijgen.'

Vijfenzestig pct van de Gentenaars vindt dat wandelen in de Arteveldestad aangenaam is, de helft is wel ontevreden over het onderhoud van de voetpaden. De helft van de Gentenaars vindt Gent een fietsstad en voelt zich ook veilig.

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent