BBTK: 'Leden zijn ontstemd, we zullen dit uitpraten'

Foto: abvv

BBTK-voorzitter Erwin De Deyn geeft toe dat het artikel van Rudy De Leeuw in De Nieuwe Werker hard is aangekomen bij de bediendencentrale BBTK. De Standaard meldde eerder dat het BBTK De Leeuw had teruggefloten nadat die in dat blad zou zijn afgeweken van het onderhandelingsmandaat over het eenheidsstatuut . De Deyn wil echter niet spreken van terugfluiten. 'Het mandaat van het ABVV is duidelijk.'

Vorige vrijdag publiceerde het ABVV-ledenblad De Nieuwe Werker een artikel over het dossier arbeiders-bedienden. Daarin gaf de nationale vakbondsleiding informatie over en commentaar bij het nakende ‘eenheidsstatuut' voor alle werknemers.

In een brief naar De Leeuw en diens rechterhand Anne Demelenne, die De Standaard kon inkijken, reageerde De Deyn furieus. Hij noemde zich ‘verbijsterd' over het artikel en vond de de inhoud ervan ‘niet in overeenstemming is met het ABVV-standpunt'.

‘Welk beeld geeft u van het ABVV en van de standpunten die de vakorganisatie zou moeten verdedigen?', vroeg de BBTK-voorzitter zich in de brief af. Hij eiste ook een onderhoud waarna ‘er conclusies zullen getrokken worden'.

De Deyn: 'ABVV heeft duidelijk mandaat'

'We hebben een brief geschreven omdat de inhoud van het artikel in De Nieuwe Werker niet overeenkomt met het standpunt zoals het is ingenomen op het federaal bestuur', bevestigde De Deyn in De Ochtend op Radio 1. 'De formuleringen (van De Leeuw) zijn niet echt gelukkig gekozen. Onze mensen waren daar heel erg ontstemd over, en we zullen dat later vandaag uitpraten.'

De Deyn erkende dat de socialistische bediendenvakbond De Leeuw in 2011 terugfloot over het eenheidsstatuut dat toen in de maak was, omdat dat het statuut van de bediende te drastisch afbrak. Daar is nu volgens hem echter geen sprake van: 'Het mandaat van het ABVV is duidelijk: een programmatie naar boven toe, en over een aantal jaren.'

'Formule De Nieuwe Werker kritisch herbekijken'

De voorzitter van het BBTK ontkende verder dat de centrales alle macht in handen hebben binnen het ABVV: 'Het ABVV is een organisatie die democratisch is georganiseerd. Dat betekent dat het mandaat wordt gegeven door de achterban. Dat geldt ook voor mij als voorzitter van het BBTK: ik verdedig de werknemers die ik vertegenwoordig, ik zou een slechte syndicalist zijn als ik dat niet zou doen.'

'Het is zo dat er de komende maanden een discussie moet zijn over de formule van De Nieuwe Werker', gaf De Deyn ten slotte toe dat het BBTK haaf financiële steun aan het blad herbekijkt. 'We zullen heel kritisch zijn ten aanzien van de vormgeving en de inhoud, in functie van wat wij daartoe bijdragen.

Door rvs, jir
AANGERADEN
Meest recent