Kamerleden willen alsnog inzage in contracten

Bron © Belga
Brussel -

MR-fractieleider Daniel Bacquelaine vindt dat de Kamer inzage moet krijgen in het volledige akkoord tussen het ACW en Belfius, dus ook het luik rond de commerciële deal dat wordt verbroken. Het zou een goede zaak zijn dat de betrokkenen opnieuw tekst en uitleg komen geven in commissie. Peter Dedecker (N-VA) vindt de demarche van de staatsbank en de arbeidersbeweging alleszins vreemd.

Belfius en ACW kwamen overeen dat de bank de ACW-winstbewijzen afkocht voor 110 miljoen euro. Daarvan werd 72 miljoen opnieuw aan Belfius geleend in de vorm van een eeuwigdurende lening. De rente daarop bedraagt 6,25 procent, maar nadien bleek dat er een commerciële deal bestond rond 1,5 procent extra, indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Die laatste omstreden deal wordt nu geschrapt.

Voor Bacquelaine moet het parlement over alle documenten beschikken. Dat de deal nu wordt geschrapt, mag geen excuus zijn om parlementsleden geen kennis te laten nemen van wat onderhandeld was. Hij merkt ook op dat Belfius en ACW vorige week zijn komen uitleggen waarom die deal werd gesloten. Het zou goed zijn mochten ze nu duidelijk komen maken waarom ze de deal nu laten vallen.

Zijn liberale collega Luk Van Biesen het een goede zaak dat beide partijen de deal laten vallen, in die zin dat er duidelijkheid komt, maar niettemin moeten de contracten nagekeken worden. Hij verwacht dat ze eerstdaags ter griffie zullen aankomen.

Oppositielid Peter Dedecker (N-VA) vindt het schrappen van de commerciële deal zeer vreemd. Hij herhaalt zijn pleidooi voor een onderzoekscommissie om uit te zoeken wat daar achter zit. Die moet ook duidelijkheid verschaffen over de historische contracten tussen Dexia Bank België en het ACW.

Door bvb
AANGERADEN