Te veel huiswerk? 'Ik ga ervan uit dat het niet zo'n probleem is'

© photo news

De voorzitter van de scholierenkoepel vindt dat de werkdruk bij leerlingen in het middelbaar onderwijs te hoog is. Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholiek onderwijs, relativeert. 'Ik ga ervan uit dat het niet zo'n probleem is. Maar leerkrachten en leerlingen moeten op een bewuste manier met huiswerk omgaan.'

bbd

Elke dag twee tot drie uur huiswerk, vaak tot 21 uur 's avonds. In Het Nieuwsblad vertellen enkele leerlingen van het middelbaar onderwijs vandaag dat ze wel erg veel huiswerk moeten maken. De werkdruk ligt te hoog, zegt de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel dan ook.

Mieke Van Hecke, topvrouw van het katholiek onderwijs, is het eens met de scholieren. Als leerlingen inderdaad elke avond van elke leerkracht huiswerk krijgen, dan is er iets mis. 'Natuurlijk moeten leerlingen nog over voldoende vrije tijd beschikken om aan sport te doen of om andere vrijetijdsbestedingen te hebben.'

Toch denkt Mieke Van Hecke dat het niet zo'n groot probleem is. 'Er zullen zeker momenten zijn voor de leerlingen dat een aantal taken en toetsen samenkomen. Of dat een uitgebreide taak moet worden afgewerkt. Maar dat het elke avond zo zwaar is, dat zou niet mogen. Ik ga ervan uit dat het niet zo'n probleem is en dat leerkrachten en leerlingen op een bewuste manier omgaan met huiswerk.'

De scholierenkoepen pleit voor een toetsenbeleid zodat inderdaad niet alle toetsen en taken samenkomen op één avond.

'Gaan we nog wat plannen bijschrijven?', zucht Van Hecke. 'Leerlingen moeten mondig genoeg zijn en uitstel durven vragen als bepaalde taken samenkomen. Leerkrachten zullen het zeker verstaan als de leerlingen hen vertellen dat ze die dag ook een toets wiskunde en een toets Frans hebben bijvoorbeeld. Overleg met je leerkrachten, spreek met hen.'

Maar huiswerk gewoon afschaffen, ziet Van Hecke niet zitten. 'Leerlingen moeten ook voorbereid worden op zelfstudie, op groepswerk, op het plannen van een omvangrijker werk... Zelfstandig leren werken is een belangrijke doelstelling voor ons onderwijs.'

Aangeboden door onze partners