39 artsen aangeklaagd wegens onwettelijke uitoefening van geneeskunde

© BELGA

De Provinciale Geneeskundige Commissies hebben in de periode 2006-2011 39 keer aan de parketten een dossier overgemaakt wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde. In een aantal gevallen ging het om artsen die tijdens een schorsingsperiode het beroep toch uitoefenden. Dat blijkt uit het antwoord van minister van sociale zaken Laurette Onkelinx (PS) op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (sp.a).

kidr

In de vermelde periode werden 163 artsen tijdelijk geschorst door raden van de Orde van Geneesheren, die waakt over de deontologie. De gemiddelde duur van de tijdelijke schrapping was 68 dagen, 37 artsen werden geschrapt van de lijst. Volgens de wet moet een arts lid zijn van de Orde om het beroep te mogen uitoefenen. De Provinciale Geneeskundige Commissies, die oordelen over de fysieke en psychische geschiktheid om geneeskunde te beoefenen, trokken twaalf keer tijdelijk en zes keer definitief een visum in. Dat visum geeft aan dat een diploma geldig is.

Eens de sancties uitgesproken zijn door de Orde of de Provinciale Geneeskundige Commissie, wordt de federale overheidsdienst Volksgezondheid hiervan op de hoogte gebracht en de informatie kenbaar gemaakt aan betrokken partijen. ‘De lijst van erkende geneesheren wordt gepubliceerd op de site van de FOD Volksgezondheid. Omwille van de privacy van de geschorste of geschrapte artsen ben ik niet echt gewonnen voor een negatieve of zwarte lijst', aldus Onkelinx. Wie tijdens een periode schorsing alsnog prestaties levert, maakt zich schuldig aan illegale uitoefening van geneeskunde.

Nu in het nieuws