Lieten: 'Zesde staatshervorming wordt onverwijld uitgevoerd'

© BELGA

© Bart Dewaele

Er zijn op Vlaams niveau duidelijke afspraken gemaakt over de voorbereiding en de uitvoering van de zesde staatshervorming. Dat verklaarde viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A) namens de Vlaamse regering naar aanleiding van de uitspraken van viceminister-president Geert Bourgeois in De Standaard van het voorbije weekend. Oppositiepartij Groen vroeg de CD&V om niet langer loyaal te blijven aan de N-VA.

loa, rvs

In het Vlaams parlement stond woensdag het debat over de zesde staatshervorming op het programma. Aanleiding was een interview van Vlaams minister Geert Bourgeois in De Standaard afgelopen weekend.

Bourgeois had in De Standaard aangegeven dat de N-VA in 2014 voor de volledige autonomie van Vlaanderen zal pleiten. Oppositiepartijen vragen zich daarom openlijk af of de N-VA als meerderheidspartij van de Vlaamse regering wel de wil heeft om de zesde staatshevorming mee uit te voeren.

Lieten: 'Hebben duidelijke afspraken gemaakt rond de staatshervorming'

'Amper twee weken geleden heeft de minister-president drie dingen duidelijk gemaakt', stelde minister Ingrid Lieten, die in afwezigheid van Kris Peeters het standpunt van de regering verdedigde. 'Alle leden van de regering werken hard verder aan hun dossiers, de regering heeft duidelijke afspraken gemaakt over de voorbereiding en de uitvoering van de zesde staatshervorming en de octopusnota is de referentie voor deze legislatuur.'

'We zullen er alles aan doen om de zesde staatshervorming uit te voeren', viel Lieten naar eigen zeggen in herhaling. 'Er is een taskforce, er is een groenboek, en die staatshervvorming zal onverwijld uitgevoerd worden.

'De huidige legislatuur duurt nog maar een jaar, en er ligt nog veel werk op de plank', besloot Lieten. 'De Vlaamse regering neemt beslissingen om de welvaart te waarborgen. Tegelijkertijd werken we aan de overheveling van de bevoegdheden.'

SP.A: 'Mensen liggen niet wakker van begin kiescampagne'

SP.A-fractieleider Bart Van Malderen vroeg de leden van de Vlaamse regering zich weer te focussen op hun werk in plaats van al campagne te voeren voor 2014: 'Ik krijg veel vragen van mensen. Vragen over hun jobs, de rekening die ze niet kunnen betalen of de wachtlijsten in de gehandicaptensector. Maar nooit vragen over wanneer nu eindelijk de kiescampagne start. Daar liggen mensen niet wakker van.'

'Wie in 2014 ons land in chaos wil storten speelt met de welvaart van iedereen', waarschuwde Van Malderen. 'Geen chaos in mijn naam, in onze naam of in de naam van 6 miljoen Vlamingen. Goed beleid primeert nu.'

Open VLD: 'N-VA is in verkiezingsmodus en daarvoor moet alles wijken'

Sas Van Rouveroij (Open VLD) opende woensdag het debat. 'Ik hoop dat de Vlaming beseft dat N-VA bereid is zijn welvaart op te offeren op het altaar van de onafhankelijkheid. Dat offer zijn wij alleszins niet bereid te brengen.' Hij dankte Bourgeois wel voor de klaarheid: 'de N-VA wil onafhankelijkheid en Bourgeois wil minister-president worden', vatte hij het interview samen.

'Het zou van een ongelofelijke naïviteit getuigen als men denkt dat deze regering de zesde staatshervorming nog zal uitvoeren', zei de liberale fractieleider. 'Het enige wat deze regering nog zal doen is de schone schijn ophouden. Intussen groeien de wachtlijsten voor gehandicapten, worden de files langer, en moeten ouders kamperen voor de schoolpoorten. N-VA is voluit in verkiezingsmodus en daarvoor moet alles wijken.'

'U vergist zich van vijand'

Fractieleidster van Groen Elisabeth Meuleman riep de CD&V op om niet meer loyaal te blijven aan de N-VA en een commissie ad hoc op te stellen om de zesde staatshervorming - waaraan ook Groen mee heeft samengewerkt - uit te voeren.

'U vergist zich van vijand', repliceerde CD&V-fractieleider Koen Van Den Heuvel. 'Als iemand de architect is van de zesde staatshervorming, dan zijn het wel de Vlaamse christendemocraten.'

CD&V benadrukte bij monde van Eric Van Rompuy dat N-VA niet op de steun moet rekenen van de christendemocraten in de strijd om volledige Vlaamse autonomie. 'Wij zijn voor evolutief federalisme', zo zei hij. 'Wij gaan de pensioenen, de sociale kas en de staatsschuld niet splitsen, wij gaan niet alle belastingen overhevelen', klonk het. 'En wij maken het waar. Vlaams Belang en N-VA hebben nog nooit op de knop voor meer Vlaamse autonomie gedrukt.'

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele gaf aan dat zijn partij loyaal de staatshervorming wil uitvoeren, maar wees erop dat die wellicht niet voor de verkiezigen rond zal zijn.'

Bourgeois merkte op 'dat iedereen in verkiezingsmodus zit' en dat hij daarvoor niet het startschot heeft gegeven, maar dat de Vlaamse regering intussen de beslissingen neemt die genomen moeten worden.

LDD-fractieleider Lode Vereeck vergeleek Bart De Wever met God en Geert Bourgeois met Mozes, 'onderweg naar het beloofde land'. 'Maar ze zwegen zedelijk over de tien plagen', ging hij voort. 'Mijn fractie pleit niet voor onafhankelijkheid, maar ook niet voor stilstand', zei hij nog.

Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter wierp op niet deel te willen nemen aan het debat, 'omdat dit de electorale strategie van de N-VA versterkt.'

Bij afwezigheid van minister-president Kris Peeters zal straks viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A) het standpunt van de Vlaamse regering verkondigen in het spreeksgestoelte.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten