‘Aantal patiënten dat antidepressiva slikt stijgt jaarlijks met 1 procent'

© Reporters / DPA

Het totale aantal patiënten dat in ons land antidepressiva slikt, steeg de afgelopen jaren jaarlijks met 1 procent. Het aantal langdurige behandelingen stijgt sneller. Dat heeft minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx geantwoord op vragen van sp.a-senator Bert Anciaux.

jvh

Het totaal aantal patiënten die antidepressiva kregen steeg van 1,05 miljoen in 2007 tot 1,14 miljoen in 2010. Het verbruik, uitgedrukt in DDD (dagdosissen per patiënt), steeg in die periode van 225,1 tot 270,8 miljoen. Het aandeel langdurig gebruik - meer dan 180 DDD per patiënt per jaar - steeg in 2007-2010 van 81,1 tot 83,5 procent.

De RIZIV-uitgaven voor antidepressiva daalden tussen 2007 en 2010 wel van 142,3 miljoen tot nog 134,2 miljoen euro. De toename van het terugbetaalde geneesmiddelenverbruik door de uitbreiding van de verplichte verzekering voor zelfstandigen, begin 2008, wordt dan weer op 5,4 procent geschat.

In de zomer van 2012 werd een wetenschappelijk coördinatiecomité opgericht om de kwaliteit van het voorschrijven van psychomedicatie te optimaliseren. Dat ‘wetenschappelijk platform psychotropen' bereidt een informatie- en sensibibiliseringscampagne voor over het goede gebruik van antidepressiva. Er komt ook een literatuurstudie over de langetermijneffecten van antidepressiva en psychotherapie bij zware depressie.

LEES OOK